Ing. František Foret, CSc.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Františka Foreta


telefon: 532 290 242
e‑mail:
Výuka