Ing. František Foret, CSc.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Františka Foreta


telefon: 532 290 242
e‑mail:
Školitel

Obor: Analytická chemie

Obor: Biochemie

Obor: Bio-omika

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech