Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.

odborný asistent – Ústav české literatury


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. B2/B2.206
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7435
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jan Tlustý, Ph.D., nar. 17. 3. 1977 v Litoměřicích
Pracoviště
 • Ústav české literatury a knihovnictví
  Filozofická fakulta MU
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: Ph.D., česká literatura, FF MU Brno, disertační práce "Estetická zkušenost a hermeneutika"
  2002: Mgr., čeština-filozofie, FF MU Brno, dipl. práce "Prostor v literárním díle"
Přehled zaměstnání
 • od 2004 Katedra bohemistiky, PF UJEP v Ústí nad Labem
  od 2003 Ústav české literatury a knihovnictví, FF MU v Brně
Pedagogická činnost
 • Teorie literatury I, II
  Dějiny české literární teorie
  Dějiny světové literární teorie
  Česká literatura 2. pol. 20. stol.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Teorie literatury
  Fenomenologická estetika
Akademické stáže
 • School of Modern Languages and Cultures, University of Glasgow (leden 2009)
  School of Modern Languages and Cultures, University of Glasgow (listopad 2007)
  School of Slavonic and East European Studies, University College London (říjen 2006)
Universitní aktivity
 • Spoluřešitel grantu FRVŠ 1895/2006 "Dějiny české literární teorie, Dějiny světové literární teorie"
Mimouniversitní aktivity
 • Člen redakce kulturně-literární revue Pandora
  Člen občanského sdružení Nad Labem
Ocenění vědeckou komunitou
 • Vyžádané přednášky:
  "Milan Kundera - The Joke", University of Glasgow (leden 2009)
  "Bohumil Hrabal - The life and work", University of Glasgow (listopad 2007)
Vybrané publikace
 • TLUSTÝ, Jan. Příliš hlučná prázdnota : mezery, otřesy a smysl v literárním díle. Brno: Host - Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2022. 271 s. Teoretická knihovna, sv. 39. ISBN 978-80-275-1094-8. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. Contemplating literature with Jan Patočka : phenomenology as an inspiration for literary studies. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 2, s. 81-98. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2020-2-6. URL info
 • TLUSTÝ, Jan a Petra JAMES. Bohemica Litteraria, 2020, no. 2. Brno: Masaryk University, 2020. 146 s. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. V bezčasí : být nikde a být nikdo. In Svobodová, Barbora; Fránek, Michal; Merenus, Aleš; Sládek, Ondřej. Čtení jako radost a dobrodružství. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020. s. 128-135. ISBN 978-80-88069-98-0. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. Zdeněk Kožmín: Bubáčci. Brno: Host, 2020. 328 s. ISBN 978-80-275-0375-9. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. Autobiografický mýtus v pozdních textech Bohumila Hrabala. In Češka, Jakub; Ďurčanský, Marek; James, Petra; Meyer, Holt. Schizofrenická historiografie : literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století. Vydání první. Dolní Břežany: Scriptorium, 2019. s. 135-148. ISBN 978-80-88013-79-2. info
 • TLUSTÝ, Jan. Contemplating literature with Jan Patočka : phenomenology as an inspiration for literary criticism. In Jan Patočka and the Grounds for Political Action (UCL London), 8 November, 2019, London. 2019. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. To See Oneself Through the Eyes of Others and Through the Eyes of Books: Perspective in Bohumil Hrabal's Autobiographical Texts. Prace filologiczne. Literaturoznawstwo. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2018, roč. 2018 (11), č. 8, s. 85-98. ISSN 2084-6045. info
 • TLUSTÝ, Jan. Zvětšenina. In Ondřej Sládek a kol. Slovník literárněvědného strukturalismu. Praha-Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018. s. 810-811. ISBN 978-80-88069-64-5. info
 • TLUSTÝ, Jan. Nedourčenost. In Ondřej Sládek a kol. Slovník literárněvědného strukturalismu. Praha-Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018. s. 495-501. info
 • TLUSTÝ, Jan. Writing Literary History in Contemporary Czech Studies. Przegląd Filozoficzno-Literacki. Warszawa: Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski, 2017, roč. 47, č. 2, s. 125-133. ISSN 1643-2045. info
 • TLUSTÝ, Jan. Narratives between History and Fiction. Revue Belge de Philologie et d’Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. 2017, roč. 95, č. 3, s. 549-560. ISSN 0035-0818. info
 • TLUSTÝ, Jan. Pábitelské autofikce Bohumila Hrabala. In Kanda, Roman. Trhliny světa : kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Vydání první. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016. s. 130-140. ISBN 978-80-88069-18-8. info
 • TLUSTÝ, Jan. Ota Filip: Multilingual and Middle-Europe Author. In “Multilinguale SprachBiographien in Mittelosteuropa”, Universitat Greifswald. 2016. info
 • TLUSTÝ, Jan. Hermeneutická analýza textu. In Analýza textu. Katedra filozofie FF MU. 2016. info
 • TLUSTÝ, Jan. The Theory of Fictional Worlds and Its Limits. In Université Libre de Bruxelles. 2016. info
 • TLUSTÝ, Jan. S Heideggerem v obrazárně van Gogha. In Magdalena Konečná. Cesty rozumění. Brno: Tribun / Institut pro hermeneutiku, 2016. s. 69-82. info
 • TLUSTÝ, Jan. Zdeněk Kožmín a umění interpretace. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 55-73. ISSN 1213-2144. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. Bohemica Litteraria (Zdeněk Kožmín), 2016, č. 2. Brno, 2016. s. -, 113 s. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. Asi bych chtěl sněžit vzhůru. Kolokvium k nedožitým devadesátinám Zdeňka Kožmína. 2015. info
 • TLUSTÝ, Jan. Zdeněk Kožmín a umění interpretace. 2015. info
 • TLUSTÝ, Jan. Literární krajiny Zdeňka Kožmína. In Zdeněk Kožmín. Místo, které jsem směl. Zastávka.: Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, 2015. s. 10-13., 4 s. Zdeněk Kožmín. Místo, které jsem směl. info
 • TLUSTÝ, Jan. Obtisky a cesty Zdeňka Kožmíny. 2015. info
 • TLUSTÝ, Jan. Zdeněk Kožmín a jeho malby. In Pulsy. 2015. s. 33-35. info
 • TLUSTÝ, Jan. Blízkost věcí je poezie. Rozhovor s PhDr. Milanem Jankovičem, DrSc. In Bohemica Litteraria. Brno: FF MU, 2015. s. 129-141. ISSN 1213-2144. info
 • TLUSTÝ, Jan. Procitnutí s Davidem Abramem. Pandora. Občanské sdružení Nad Labem, 2014, roč. 26-27, 2 s. ISSN 1801-6782. info
 • TLUSTÝ, Jan. O nespolehlivosti vzpomínek: případ autofikční trilogie J. M. Coetzeeho. World literature studies. Bratislava: Slovenská Akadémia Vied, 2013, Vol. 5, č. 1, s. 105-116. ISSN 1337-9275. info
 • TLUSTÝ, Jan. Hermeneutika literárního prostoru. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Juvenilia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 2011, č. 3, s. 18-25. ISSN 1803-876X. info
 • TLUSTÝ, Jan. Eric Donald Hirsch jr, - Platnost interpretace. In Jedličková, Alice. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Vyd. 1. Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2013. s. 320-326. ISBN 978-80-7294-848-2. info
 • TLUSTÝ, Jan. Fenomenologická stopa v díle Milana Kundery. In Fořt, B.; Kudrnáč, J.; Kyloušek, P. Milan Kundera aneb Co zmůže literatura? Vyd. 1. Brno: Host, 2013. s. 79-88. ISBN 978-80-7294-380-7. info
 • TLUSTÝ, Jan. Ve střepinách paměti. Pandora. Občanské sdružení Nad Labem, 2013, roč. 2012, 24-25, s. 267. ISSN 1801-6782. info
 • TLUSTÝ, Jan. Pandora: Paměť (č. 24-25). In Pandora. Ústí nad Labem: Nad Labem, 2013. s. 1-268. info
 • TLUSTÝ, Jan a Zdeněk KOŽMÍN. Zdeněk Kožmín: Bubáčcci. Výbor z deníků. Nad Labem, 2013. Pandora, 2012, č. 24-25, s. 97-125. info
 • TLUSTÝ, Jan. Slowness and Identity by Milan Kundera. In Přednáška na School of Modern Languages and Cultures (University of Glasgow). 2013. info
 • TLUSTÝ, Jan. Vývojové tendence české literatury po roce 1989. In Přednáška na Institut für Slawistik (E. M. Arndt Universität Greifswald). 2013. info
 • TLUSTÝ, Jan. Cutting it short by Bohumil Hrabal. In Vyžádaná přednáška pro Přírodovědeckou fakultu UK. 2013. info
 • TLUSTÝ, Jan. Fictional and factual autobiography from the perspective of speech act theory. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2012, roč. 19, č. 2, s. 179-185. ISSN 1335-0668. info
 • TLUSTÝ, Jan. Hermeneutika literárního prostoru. In Komenda, P.; Malinová, L.; Změlík, R. Místo – prostor – krajina : v literatuře a kultuře. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 55-61. ISBN 978-80-244-3023-2. info
 • TLUSTÝ, Jan. Trauma odsunu v české literatuře (Tučková, Fibiger). In Přednáška na Institut für Slawistik (E. M. Arndt Universität Greifswald). 2012. info
 • TLUSTÝ, Jan. Cesta do hlubin Sudet: Nad prózami Martina Fibigera. In L. Jungmannová (ed.) - Česká literatura rozhranní a okraje. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011. s. 315-324. ISBN 978-80-85778-71-7. info
 • TLUSTÝ, Jan. Šťastné setkání s prostorem. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd, 2011, r. 59, č. 1, s. 112-115. ISSN 0009-0468. info
 • TLUSTÝ, Jan. Czech Romanticism - K. H. Mácha and K. J. Erben. In Přednáška na School of Modern Languages and Cultures (University of Glasgow). 2011. info
 • TLUSTÝ, Jan. Švejkovy nehody ve vlaku. In Přednáška na Etúdes de Slaves (Université de Paris-Sorbonne). 2011. info
 • TLUSTÝ, Jan a Kateřina TOŠKOVÁ. Urbanismus je sexy! Pandora. Kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Občanské sdružení Nad Labem, 2010, č. 19, č. 2009, s. 97-108. ISSN 1801-6782. info
 • TLUSTÝ, Jan a Kateřina TOŠKOVÁ. Urbanism is sexy! Pandora. Kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Občanské sdružení Nad Labem, 2010, roč. 19, č. 2009, s. 100-112. ISSN 1801-6782. info
 • TLUSTÝ, Jan. Curro, ergo sum. Pandora. 2010, roč. 2010, sv. 20, s. 211-212. ISSN 1801-6782. info
 • TLUSTÝ, Jan. Dílo jako šifra. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010, r. 58, č. 3, s. 378-381. ISSN 0009-0468. info
 • TLUSTÝ, Jan. "Michal Ajvaz". In Dictionary of Literary Biography, vol. 353. Detroit-New York et al.: A Bruccoli Clark Layman Book, 2010. s. pp 7-12, 6 s. Twenty-First-Century Central and Eastern European. ISBN 978-0-7876-8171-5. info
 • TLUSTÝ, Jan. Muž, který si pletl ženu s houslemi. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2010, r. 21, č. 8, s. 22-22. ISSN 0862-657X. info
 • TLUSTÝ, Jan. Jíní Bohuslava Reynka. In Literatura určená k likvidaci IV. Praha: Obec spisovatelů, 2010. s. 243-248. ISBN 978-80-904218-2-0. info
 • TLUSTÝ, Jan. Románová reflexe jako výzva čtenáři. In Jací jsme čtenáři? Ústí nad Labem: UJEP, 2010. s. 132-138. ISBN 978-80-7414-241-3. info
 • TLUSTÝ, Jan. Hermeneutické pojetí subjektu. In Ty, já a oni v jazyce a literatuře (2. díl). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009. s. 208-212. ISBN 978-80-7414-131-7. info
 • TLUSTÝ, Jan. Zamlklá krajina pod víčky. Host. Brno: Host, 2009, r. 25, č. 5, s. 57-59, 2 s. ISSN 1211-9938. info
 • TLUSTÝ, Jan. Trojí tvář Emila Staigera. Pandora. Kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Občanské sdružení Nad Labem, 2009, roč. 2009, č. 18, s. 199-201. ISSN 1801-6782. info
 • TLUSTÝ, Jan. Dwelling in Space as a Metaphor for Sense. In Literatur und Übersetzung, Bohemistische Studien. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Slawistik, 2008. s. 9-14. ISBN 978-3-86006-301-9. info
 • TLUSTÝ, Jan. Podivuhodné názory J. M. Coetzeeho. Tvar : literární obtýdeník. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, r. 19, č. 15, s. 2. ISSN 0862-657X. info
 • TLUSTÝ, Jan. Lyrický subjekt v hodině literární výchovy. In Literární výchova jako cesta k četbě. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. s. 120-127. ISBN 978-80-7414-009-9. info
 • TLUSTÝ, Jan. O umění a bytí. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada literárněvědná bohemistická V 10, Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 23-28. ISBN 978-80-210-4686-3. info
 • TLUSTÝ, Jan a Jiří TRÁVNÍČEK. Chtěl bych žít na dvou souostrovích... Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2008, roč. 24, č. 5, s. 42-49. ISSN 1211-9938. info
 • TLUSTÝ, Jan. Ajvazovy calvinovské meditace. Pandora. 2008, roč. 2007, č. 15, s. 172-173. ISSN 1801-6782. info
 • TLUSTÝ, Jan. Až do dna. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2008, r. 19, č. 51, s. 10-10. ISSN 1210-0021. info
 • TLUSTÝ, Jan. Život je jinde... Život je tady! Pandora. Ústí nad Labem, 2008, sv. 16-17, -, s. s. 179-182, 4 s. ISSN 1801-6782. info
 • TLUSTÝ, Jan. Ricoeurova cesta k narativní identitě. In Vyprávění v kontextu. Praha: ÚČL AV ČR, 2008. s. 230-239. ISBN 978-80-85778-60-1. info
 • TLUSTÝ, Jan. O smyslu živém a novém. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2007, r. 55, č. 1, s. 98-100. ISSN 0009-0468. info
 • TLUSTÝ, Jan. Prostor žitý jako metafora smyslu. In Prostor v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. s. 247-249. ISBN 978-80-7044-863-2. info
 • TLUSTÝ, Jan. Patočkova filozofie literatury. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity 53, V7. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 45-50. ISBN 978-80-210-4396-1. info
 • TLUSTÝ, Jan. Hlavou a srdcem. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada literárněvědná bohemistická V, Bohemica litteraria. vroč. 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 5-7. ISBN 978-80-210-4401-2. info
 • TLUSTÝ, Jan. Bibliografie Prof. PhDr. Zdeňka Kožmína, CSC., od r. 1995. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, V9. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 9-13. ISBN 978-80-210-4401-2. info
 • TLUSTÝ, Jan. Ajvazovo umění pohledu. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 103-106. ISBN 978-80-210-4401-2. info
 • TLUSTÝ, Jan a Jiří KUDRNÁČ. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Zdeňku Kožmínovi. V9, datováno 2006. 2007. s. 1-107. ISBN 978-80-210-4401-2. info
 • TLUSTÝ, Jan. Mračna nad tvorbou Kateřiny Kováčové. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2007, roč. 23, č. 8, s. 50-50. ISSN 1211-9938. info
 • TLUSTÝ, Jan a Marie ŠKARPOVÁ. Ediční poznámka. Bibliografie komenian. In Zvětšeniny z Komenského. Brno: Host, 2007. s. 132-135. ISBN 978-80-7294-224-4. info
 • TLUSTÝ, Jan. Patočkovo myšlení jako inspirace pro literární teorii. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2007. s. 278-281. ISBN 978-80-86254-16-6. info
 • TLUSTÝ, Jan. Hnízdy táhne prašivec. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno, 2006, roč. 22, č. 1, s. 30-30. ISSN 1211-9938. info
 • TLUSTÝ, Jan. Bez věcí temných ztrácejí ty světlé svoje kontury. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno, 2006, roč. 22, č. 1, s. 29-29. ISSN 1211-9938. info
 • TLUSTÝ, Jan. O světě, hře a umění. Pandora. Ústí nad Labem, 2006, č. 12, -, s. 51-54. ISSN 1801-6782. info
 • TLUSTÝ, Jan. Román nebo svědomí? Pandora (literární časopis PF UJEP). 2005, č. 2005, s. 60-61. info
 • TLUSTÝ, Jan. Podruhé do druhého města (M. Ajvaz - Druhé město). Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno, 2005, roč. 21, č. 10, s. 56-56. ISSN 1211-9938. info
 • TLUSTÝ, Jan. Zdeněk Kožmín - Bubáčci. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2005, roč. 21, č. 3, s. 36-39, 3 s. ISSN 1211-9938. info
 • TLUSTÝ, Jan. Čas a fenomenologie. In Čas v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005. s. 272-275. ISBN 80-7044-716-8. info
 • TLUSTÝ, Jan. Zaklínači ticha. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, 2004, roč. 20, č. 6, s. 70. ISSN 1211-9938. info
 • TLUSTÝ, Jan. Aussiger o Aussigerovi. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, 2004, r.20, č.8, s. 53-54. ISSN 1211-9938. info
 • TLUSTÝ, Jan. Patočkova filozofie umění. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, roč. 52, č. 5, s. 680-685. ISSN 0009-0468. info
 • TLUSTÝ, Jan. Román konce století (V. Třešnák - Klíč je pod rohožkou). Host - časopis pro literaturu a čtenáře. Brno, 1999, r.15, č.5, s. 27-29. ISSN 1211-9938. info

22. 8. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info