Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.

odborný asistent – Ústav české literatury


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. B2/B2.206
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7435
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 1. 11. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Příliš hlučná prázdnota. Merezy, otřesy a smysl v literárním díle.
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Publikace byla vydána v nakladatelství Host.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
Dr. Rajendra Chitnis (Univerzita Oxford)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 2. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě)
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (Akademie věd ČR)
dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć (Pedagogická univerzita v Krakově)
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (Pedagogická fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info