prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

profesor – Interní hematologická a onkologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2830, 3603
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 12. 2012
Datum ukončení řízení 1. 5. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Martin Mistrík, Ph.D. (LF UK a UN Bratislava)
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 3. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (UK Hradec Králové - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Martin Mistrík, Ph.D. (LF UK a UN Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 3. 2013
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 30. 11. 2018
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 4. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA (LF UK a FN Hradec Králové)
prof. Heinz Ludwig (Director of the Wilhelminen Cancer Research Institute)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 4. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info