doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

odborný asistent – Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání


kancelář: bud. B/2035
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5488
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 19. 4. 2010
Datum ukončení řízení 16. 9. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Aktivita a výukové metody a formy ve vzdělávání žáků a studentů
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (ČVUT v Praze - Masarykův ústav vyšších studií)
doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D. (UHK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (v důchodu, dříve MU - Pedagogická fakulta)
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. (UK v Bratislavě - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. (UK v Praze - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc. (UP - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 28. 8. 2017
Datum ukončení řízení 23. 3. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Výukové metody ve středoškolském technickém vzdělávání s důrazem na aktivní činnost žáků
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (UK - Filozofická fakulta)
prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA (Vysoká škola Dubnický technologický institut v Dubnici nad Váhom, Slovensko)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Členové prof. Ing. Milan Slavík, CSc. (ČZU v Praze - Institut vzdělávání a poradenství)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D. (UHK - Pedagogická fakulta)
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. (UMB - Pedagogická fakulta)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info