prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Přednosta kliniky – I. chirurgická klinika


Telefon: 543 182 327
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor habilitace Chirurgie
Habilitační práce (veřejná část) Videoasistovaná torakoskopie a její význam v léčbě spontánního pneumothoraxu
Datum zahájení 11. 2. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Černý, CSc. ()
Členové prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Julius Vajó,DrSc. (Univerzita P. J. Šafárika Košice, SR, Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Vladimír Král,CSc. (Palackého univerzita Olomouc, Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc. (Karlova Univerzita Hradec Králové, Lékařská fakulta)
Oponenti prof.MUDr. Vladimír Král, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Július Vajó, DrSc. (Univerzita P.J.Šafaříka Košice, SR, Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 3. 1999
Datum zasedání VR fakulty 15. 4. 1999
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 30. 6. 1999
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení 1. chirurgická klinika LF MU Brno
Obor jmenování Chirurgie
Datum zahájení 20. 5. 2004
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof.MUDr. Jan Černý, CSc. (CKTCH Brno)
prof.MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (UK- 1. lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc. (Ústav hrudní chirurgie Podunajské Biskupice, SR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 10. 2004
Datum zasedání VR fakulty 21. 9. 2004
Datum zasedání VR MU 14. 12. 2004
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 1. 5. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info