prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

profesor – I. chirurgická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 2. 1999
Datum ukončení řízení 30. 6. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Videoasistovaná torakoskopie a její význam v léčbě spontánního pneumothoraxu
Oponenti habilitační práce prof.MUDr. Vladimír Král, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Július Vajó, DrSc. (Univerzita P.J.Šafaříka Košice, SR, Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 3. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Černý, CSc. ()
Členové prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Julius Vajó,DrSc. (Univerzita P. J. Šafárika Košice, SR, Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Vladimír Král,CSc. (Palackého univerzita Olomouc, Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc. (Karlova Univerzita Hradec Králové, Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 4. 1999
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení 1. chirurgická klinika LF MU Brno
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 5. 2004
Datum ukončení řízení 1. 5. 2005
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 10. 2004
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof.MUDr. Jan Černý, CSc. (CKTCH Brno)
prof.MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (UK- 1. lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc. (Ústav hrudní chirurgie Podunajské Biskupice, SR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 9. 2004
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 14. 12. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info