prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

přednosta kliniky – I. chirurgická klinika


telefon: 543 182 327
e‑mail:
Školitel

Obor: Chirurgie

školitel doktorských studentů
Michal Benej absolvent 2017, téma: Vyhodnocení efektivity non-invazivního stagingu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) levého horního laloku v komparaci s výsledky systematické mediastinální lymfadenektomie ve vztahu k celkovému přežívání
Petr Diviš absolvent 2010, téma: Možnosti hodnocení účinnosti neoadjuvantní chemoradioterapie u tumorů rekta T3
Vladislav Hytych absolvent 2011, téma: Význam mediastinální lymfadenektomie v exaktním stagingu bronchogenního karcinomu
Jan Konečný absolvent 2012, téma: Přínos artroskopie při ošetření akutního traumatického hemartrosu kolenního kloubu
Jiří Pol absolvent 2013, téma: Prostetická endokarditída

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info