doc. Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

docentka – Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: 4021
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3628
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Lucie Jarkovská
Pracoviště
 • Instit výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Poříčí 31a, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2023: doc. Habilitační řízení, obor pedagogika, PdF MU, práce: „Sexuální výchova jako vzdělávací výzva 21. století"
 • 2010: Doktorská státní zkouška, obor: sociologie, Ph.D. téma doktorské práce: Genderová reprodukce v každodennosti školní třídy: Etnografický výzkum.
 • 2003: Magisterská státní zkouška, obor: sociologie, Mgr., téma magisterské diplomové práce: Genderově ideologická socializace žen, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita v Brně
 • 2001: Bakalářská státní zkouška, obor: sociologie – sociální politika a práce, Bc., téma bakalářské diplomové práce: Kulturní přijetí marihuany a alkoholu, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita v Brně
Přehled zaměstnání
 • od 2023: docentka, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PedF MU
 • 2017 - 2023: odborná asistentka, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PedF MU
 • 2010 - 2017: odborná asistentka, obor genderových studií, katedra sociologie FSS MU
 • 2005 - 2010: asistentka, obor genderových studií, katedra sociologie FSS MU
 • 2005: odborná pracovnice na FSS MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • od 2019: Pedagogika raného věku v institucích denní péče v České Republice, financováno TAČR, řešitelka Martina Kampichler, Ph.D.
 • 2016 – 2018: Diverzifikace předškolního vzdělávání v České republice: Inkluze, exkluze a sociální nerovnosti, financováno GAČR, řešitelka
 • 2012 – 2014: Vzdělávací strategie dětí migrantů a dětí z etnických menšin, financováno GAČR, řešitel Prof. PhDr. Petr Mareš CSc. 2011: Masové vysoké školství v institucionálním kontextu: etnografie vysokoškolských kateder v České republice, financováno GAČR, řešitel Petr Pabian, ThD. 2006 - 2009: Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu z genderové perspektivy, GAČR, řešitelka PhDr. Iva Šmídová Ph.D.
 • 2004 – 2006: Analýza psychosociálních charakteristik české populace z aspektu gender, GAČR doktorský projekt, řešitel prof. Ladislav Rabušic
 • 2004: Letní škola gender studií pro romské vysokoškolské studentky, řešitelka, Open Society Fund Praha
 • 2004: Seminář Úvod do gender studií pro romské vysokoškolské studentky, řešitelka, Open Society Fund Praha
 • 2003 – 2005: Matkové– otcové na rodičovské dovolené, členka výzkumného týmu, výzkumný projekt MLADĚRO; vedoucí výzkumu PhDr. Iva Šmídová Ph.D.
 • 2003: Sociální reprezentace dětství ve věku nejistoty, členka výzkumného týmu, výzkumný projekt MLADĚRO; vedoucí výzkumu Igor Nosál Ph.D.
 • 2001 – 2002: Value of Childhood (VOC); členka výykumného týmu, vedoucí projektu Mgr. Marie Přidalová a Igor Nosál Ph.D.
 • od 2000: genderové a feministické přednášky a semináře pro veřejnost a školy (především úvod do genderových studií a feminismu, rovné příležitosti v zaměstnáíní, mýtus krásy, gender a školství, genderová socializace, rovné příležitosti v rodině)
 • 2000 - 2005: Gender centrum FSS MU v Brně, řešitelka grantu, Open Society Fund Praha
 • 2000 – 2001: Výzkumný projekt rovných příležitostí v českých firmách, koordinátorka, FSS MU v Brně a Open Society Fund Praha
 • 1999 – 2003: Ženy, muži a společnost z aspektu gender, vzdělávací projekt pro vyučující, asistentka, Open Society Fund Praha
 • 1999: Gender – Kulatý stůl, cyklus genderových přednášek a diskusí pro studující i veřejnost (spoluřešitelka grantu), Open Society Fund Praha
Akademické stáže
 • 2016-17: Fulbright-Masarykovo stipendium, University of Massachusetts Boston, USA
 • 2015: Univerzita Adama Mickiewicze, Poznań, Poland, učitelská mobilita 2014: Gdaňská univerzita, Polsko
 • 2011: Freie Univeristät Berlin, Cluster of Excellence: Languages of Emotions
 • 2011:Gdaňská univerzita, Polsko, učitelská mobilita
 • 2006: ECSR Summer School: Integrating Sociological Theory and Research in Europe (ISTARE), "Quality and Inequality in Education: Theory, Research, and Policy", Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic
 • 2005: Democracy & Diversity Graduate Summer Institute, Krakov, Polsko
 • 2002 – 2003: Sociology Institut, Copenhagen University, Denmark, program Erasmus/Socrates
 • 2000: Kharkov Summer School on Gender Studies and Feminism in Post soviet Countries, Foros, Ukrajina.
 • 1996: Centra sociální pomoci v Southamptonu, Velká Británie, zprostředkováno European Contact Group
Universitní aktivity
 • Organizace odborných seminářů:
 • 2014: Educating young people about sex: Addressing issues of gender, sexuality, and diversity, Brno ve spolupráci s University of York
 • 2011: EDUC8 workshop Why Does Gender Still Matter in Education?Contributions and Challenges for Educational Research. Porto, Portugal
 • 2011 Genderové konfrontace V. Sexuální výchova: výchova k pluralitě a toleranci, nebo ohrožení občanských svobod?
 • 2010: EDUC8 International Spring School in York – Comparative Educational Pathways. York, Velká Británie
 • 2009: EDUC8 What are schools for? Visions and scenarios for the future of education and schooling. Wroclaw, Polsko.
 • 2008: EDUC8 Cultural Capital and Educational Inequalities: concepts, methods, strategies and new configurations. Brno, Česká republika
 • 2008: Genderové konfrontace IV. Muži v ohrožení?
 • 2007: Genderové konfrontace III Angažovaná věda?
 • 2007: EDUC8: What counts in educational research? Quantitative and qualitative explanations of educational inequalities.
 • 2006: Genderové konfrontace II. Tělo a tělesnost
 • 2006: Feministická pedagogika: Biologie ve výuce genderových studií
 • 2005: Feministická pedagogika: Akademický aktivismus
 • 2005: Genderové konfrontace I. Komu patří gender
Vybrané publikace
 • JARKOVSKÁ, Lucie a Katarína SLEZÁKOVÁ. Dětská skupina jako kolektivita. Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, roč. 57, č. 5, s. 557-580. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2021.042. 2021. URL info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites. Sex Education-Sexuality Society and Learning. Routledge Journals, Taylor and Francis, roč. 20, č. 2, s. 138-153. ISSN 1468-1811. doi:10.1080/14681811.2019.1634041. 2020. URL info
 • JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. Brno: MUNI Press. 90 s. ISBN 978-80-210-9624-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9625-2020. 2020. URL info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. If It Were Not Exceptional, We Wouldn’t Have Chosen It: Institutional Habitus of Two Nursery Schools. Orbis Scholae. Karolinum, roč. 14, č. 3, s. 1-23. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2021.2. 2020. URL info
 • JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Cena děkana za významný umělecký čin. Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2020. URL info
 • FUTOVÁ, Gabriela, Lucie JARKOVSKÁ, Monika KAPRÁLIKOVÁ, Monika KOMPANÍKOVÁ, Hana KRUTÍLKOVÁ, Klára KUBÍČKOVÁ, Kamila MUSILOVÁ, Veronika ŠIKOLOVÁ a Zuzana ŠTELBASKÁ. Kapky na Kameni. 50 příběhů českých a slovenských rebelek. Praha: Albatros, 2019. URL info
 • JARKOVSKÁ, Lucie a Sharon LAMB. Not Innocent, but Vulnerable: An Approach to Childhood Innocence. In Sharon Lamb, jen Gilbert. The Cambridge Handbook of Sexual Development: Childhood and Adolescence. Cambridge: Cambridge University Press. s. 76-93. Cambridge Handbooks in Psychology. ISBN 978-1-107-19071-9. doi:10.1017/9781108116121.005. 2018. URL info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Gender ideologie: Hrozba, která neexistuje. In Miroslav Mitlöhner, Zuzana Prouzová. 26. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. s. 26-28. ISBN 978-80-905696-8-3. 2018. URL info
 • KAMPICHLER, Martina, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Lucie JARKOVSKÁ. Choosing the right kindergarten: Parents’ reasoning about their ECEC choices in the context of the diversification of ECEC programs. Journal of Pedagogy. Trnava, roč. 9, č. 2, s. 9-32. ISSN 1338-1563. doi:10.2478/jped-2018-0009. 2018. URL info
 • JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ a Jana OBROVSKÁ. Žádná různost není, všichni jsme tu stejní. Děti migrantů, jejich spolužáci a vyučující na českých základních školách. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, roč. 8, č. 1, s. 97-110. ISSN 1802-4637. 2014. URL info
 • LIŠTIAKOVÁ, Irena a Lucie JARKOVSKÁ. Síťový marketing: Nadějná pracovní příležitost pro ženy? Gender, rovné příležitosti výzkum. Praha, roč. 12, č. 2, s. 77-86. ISSN 1213-0028. 2014. URL info
 • JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Tradice, její rozpad a záchrana skrze sex: Diskurzivní strategie odpůrců sexuální výchovy. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., roč. 49, č. 2, s. 269-290. ISSN 0038-0288. 2013. URL info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: Sociologické nakladatelství. 250 s. Edice Studie. ISBN 978-80-7419-119-0. 2013. info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Nejdřív byli dinosauři a pak se narodila prababička aneb Chvála etnografie ve výzkumu dětí. Sociální studia. Katedra sociologie FSS MU, roč. 9, 2/2012, s. 31–42. ISSN 1214-813X. 2012. info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Ideologie přirozenosti ve vzdělávání jako překážka překonávání sociálních nerovností. Orbis scholae. Praha: Univerzita Karlova v Praze, roč. 3, č. 1, s. 21-34, 13 s. ISSN 1802-4637. 2009. info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Školní třída pod genderovou lupou. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, roč. 45, č. 4, s. 727–752, 25 s. ISSN 0038-0288. 2009. URL info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Genderové konfrontace IV. Muži v ohrožení? 2008. URL info
 • JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Genderové aspekty českého školství. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, roč. 44, č. 4, s. 683-701. ISSN 0038-0288. 2008. info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Úskalí genderově senzitivního vzdělávání. In Vztahy, jazyky, těla. Texty z Konference českých a slovenských feministických studií. 1. vyd. Praha: FHS UK. s. 219 - 231. 1. vyd. ISBN 978-80-903086-6-4. 2007. info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Ve škole je gender všude kolem nás. In SMETÁČKOVÁ, Irena. Příručka pro genderově citlivé vedení škol. Praha: Otevřená společnost, o. p. s. s. 14 - 18. Prolomit vlny. ISBN 978-80-87110-01-0. 2007. URL info
 • JRAKOVSKÁ, Lucie. Proč se nám stále někdo snaží namluvit, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše? In ASSENZA, Dora. Příprava na globalizaci. Olomouc: A & M Publishng. s. 87 - 106. Centrum inovativního vzdělávání. ISBN 978-80-903654-2-1. 2007. info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Feminismus a sexuální výchova. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Gender & sociologie, Sociologický ústav, roč. 7, 2/2006, s. 41-45. ISSN 1213-0028. 2006. URL info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Hana Hašková, Alena Křížková a Marcela Linková (eds.): Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, roč. 42, 5/2006, s. 1077-1080. ISSN 0038-0288. 2006. URL info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Gender v českém školství - teorie a praxe. In DOPITA, Miroslav a Antonín STANĚK. RVP v praxi učitele výchovy k občanství - se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 132-142. ISBN 80-244-1250-0. 2005. info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Gender a společnost. In SMETÁČKOVÁ, Irena a Klára VLKOVÁ. Gender ve škole. Praha: Otevřená společnost, o.p.s. s. 26-31. ISBN 80-903331-2-5. 2005. info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Role pohádek a dětské literatury v reprodukci genderových nerovností. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal. s. 42-52, 10 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2. 2004. info

5. 2. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info