doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.

Ředitel ústavu – Ústav chemie


Kancelář: bud. A8/214
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1429
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Organická chemie
Habilitační práce (veřejná část) Stereoselektivní reakce &-methylidenlaktonů
Datum zahájení 19. 12. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Jonas, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. František Liška, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (FCH VUT Brno)
prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc. (UK Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
Oponenti doc. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc. (UPA Pardubice, FCHT)
prof. Ing. Lubor Fišera, DrSc. (FCHPT STU Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 5. 2003
Datum zasedání VR fakulty 28. 5. 2003
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 7. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info