doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.

ředitel ústavu – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. A08/214
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1429
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
Pracoviště
 • Ústav chemie
  Přírodovědecká fakulta MU
  Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • ředitel ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: docent, organická chemie, PřF MU
 • 1990: CSc, organická chemie, PřF MU, "a-Methylenlaktony"
 • 1983: RNDr., organická chemie, PřF MU, "Studium stereochemie průběhu nukleofilní vinylické substituce na substituovaných a-methylenlaktonech"
Přehled zaměstnání
 • 2003-: docent, Kat. organické chemie, PřF MU
 • 1986-2003: odborný asistent, Kat. organické chemie, PřF MU
 • 1982-1986: asistent, Kat. organické chemie, PřF MU
Pedagogická činnost
 • Organická chemie I (přednáška), Základy organické chemie a biochemie (přednáška), Separační metody (přednáška), Chemická literatura (přednáška), Supramolekulární chemie (přednáška), Stereochemistry of Organic Compounds (přednáška a cvičení).
Vědeckovýzkumná činnost
 • Organická syntéza, stereochemie, supramolekulární chemie
Akademické stáže
 • 2006: 1 měsíc, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Colorado, Boulder, CO, USA
 • 2005: 2 týdny, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Colorado, Boulder, CO, USA
 • 2004: 2 týdny, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Colorado, Boulder, CO, USA
 • 2003: 3 měsíce, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Colorado, Boulder, CO, USA
 • 2002: 3 měsíce, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Colorado, Boulder, CO, USA
 • 1999: 3 měsíce, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Colorado, Boulder, CO, USA
 • 1997: 3 měsíce, University of Colorado, Boulder, CO, USA
 • 1994-1996: 16 měsíců, University of Colorado, Boulder, CO, USA
 • 1993: 9 měsíců, Universite de Rennes I, Francie
 • 1993: 2 týdny, University of Colorado, Boulder, CO, USA
Universitní aktivity
 • 2006-8 2012-2017: člen akademického senátu MU
 • 2002-2005: člen akademického senátu PřF MU
 • 1993-1999: člen akademického senátu PřF MU
Mimouniversitní aktivity
 • Člen České společnosti chemické
 • Člen Americké chemické společnosti
Vybrané publikace
 • PHULWALE, Bhimrao Vaijnath, Sushil Kumar MISHRA a Ctibor MAZAL. Synthesis and properties of pi-conjugated donor-acceptor macrocycles derived from phenanthrylene building blocks. Tetrahedron. Oxford: ERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, roč. 74, č. 27, s. 3616-3623. ISSN 0040-4020. doi:10.1016/j.tet.2018.05.025. URL info
 • PHULWALE, Bhimrao Vaijnath, Sushil Kumar MISHRA, Marek NEČAS a Ctibor MAZAL. Phenanthrylene-butadiynylene and Phenanthrylene-thienylene Macrocycles: Synthesis, Structure, and Properties. Journal of Organic Chemistry. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2016, roč. 81, č. 15, s. 6244-6252. ISSN 0022-3263. doi:10.1021/acs.joc.6b00814. URL info
 • KALETA, Jiří, Zbyněk JANOUŠEK, Marek NEČAS a Ctibor MAZAL. Molecular Rods Combining o-Carborane and Bicyclo[1.1.1]pentane Cages: An Insertion of the Triple Bond Located Next to a Highly Strained Cage. Organometallics. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2015, roč. 34, č. 5, s. 967-972. ISSN 0276-7333. doi:10.1021/acs.organomet.5b00002. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.organomet.5b00002 info
 • AMATO, Filippo, Bhimrao Vaijnath PHULWALE, Ctibor MAZAL a Josef HAVEL. Matrix-assisted laser desorption/ionisation quadrupole ion trap time-of-flight mass spectrometry of novel shape-persistent macrocycles. Rapid Communications in Mass Spectrometry. Wiley, 2015, roč. 29, č. 12, s. 1125-1134. ISSN 0951-4198. doi:10.1002/rcm.7209. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rcm.7209/abstract;jsessionid=AEF9160FA0CD251A41CEF867A88F6C96.f04t03 info
 • KALETA, Jiří, Marek NEČAS a Ctibor MAZAL. 1,3-Diethynylbicyclo[1.1.1]pentane, a Useful Molecular Building Block. European Journal of Organic Chemistry. 2012, roč. 2012, č. 25, s. 4783-4796. ISSN 1434-193X. doi:10.1002/ejoc.201200351. URL info
 • KALETA, Jiří a Ctibor MAZAL. A Triangular Macrocycle Altering Planar and Bulky Sections in Its Molecular Backbone. Organic Letters. Washington D.C., USA: American Chemical Society, 2011, roč. 13, č. 6, s. 1326-1329. ISSN 1523-7060. doi:10.1021/ol1031816. URL info
 • KALETA, Jiří, Josef MICHL a Ctibor MAZAL. T-Shaped Molecular Building Blocks by Combined Bridgehead and Bridge Substitution on Bicyclo[1.1.1]pentanes. Journal of Organic Chemistry. 2010, roč. 75, č. 7, s. 2350-2356. ISSN 0022-3263. URL info
 • MELŠA, Petr, Michal ČAJAN, Zdeněk HAVLAS a Ctibor MAZAL. Substituent Effect on exo Stereoselectivity in the 1,3-Dipolar Cycloaddition Reaction of Tulipalin A with Nitrile Ylides. Journal of Organic Chemistry. 2008, roč. 73, č. 8, s. 3032-3039. ISSN 0022-3263. info
 • MAZAL, Ctibor, Ondřej ŠKARKA, Jiří KALETA a Josef MICHL. Cis-endo-Bicyclo[1.1.1]pentane-1,2,3,4-tetracarboxylic Acid and Its Derivatives. Organic Letters. 2006, roč. 8, č. 4, s. 749-752. ISSN 1523-7060. info
 • BARTOŠ, Petr a Ctibor MAZAL. Synthesis of 3,3'-substituted[2]staffane derivatives and NMR study of their inclusion complexes with beta-cyclodextrin in water. In Chemické listy, IV. Mezioborové setkání mladých biologů,. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 274. ISSN 0009-2770. info
 • BARTOŠ, Petr a Ctibor MAZAL. Inclusion complexes between 3,3-substituted [n]staffanes and beta-cyclodextrin in water. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 41-42, 1 s. ISSN 0009-2770. URL info
 • MAZAL, Ctibor, Petr BARTOŠ, Ondřej ŠKARKA a Josef MICHL. Substituted bicyclo[1.1.1]pentanes for molecular and supramolecular costruction set. In Chemické listy, International Conference on Supramolecular Science & Technology, ICSS&T 2004 Congress Abstract Book. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. s59-s60, 1 s. ISSN 0009-2770. info
 • MAZAL, Ctibor, Jaroslav JONAS a Zdirad ŽÁK. Highly diastereoselective thermal decomposition of 3-(azidomethylene)dihydrofuran-2-one. Tetrahedron. Elsevier Science Ltd., 2002, roč. 58, č. 14, s. 2729-2732. ISSN 0040-4020. URL info
 • MELŠA, Petr a Ctibor MAZAL. pi-Facial selectivity in 1,3-dipolar cycloaddition reactions of alpha-methylidene-gamma-lactone substituted by 4-methyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octanyl group in gamma-position. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: Inst. Org. Chem. Biochem. Acad. Sci. CR, 2002, roč. 67, č. 3, s. 353-364. ISSN 0010-0765. URL info
 • MAZAL, Ctibor. Stereoselective reactions of alpha-methylene lactones. In 9th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Book of Abstracts. Bratislava: Vydavatelstvo STU - Publishing House of Slovak University of Technology, 2002. s. 33. ISBN 80-227-1705-3. info
 • JONAS, Jaroslav a Ctibor MAZAL. Konspekt ze základů organické stereochemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 87 s. ISBN 80-210-2941-2. info
 • ČASTULÍK, Jakub, Jaromír MAREK a Ctibor MAZAL. Synthesis of spiropyrrolidines and spiropyrrolizidines by 1,3-dipolar cycloadditions of azomethine ylides to substituted a-methylene-g-lactones. Tetrahedron. Oxford (UK): Elsevier Science Ltd., 2001, roč. 57, č. 39, s. 8339-8347. ISSN 0040-4020. info
 • POTÁČEK, Milan, Ctibor MAZAL a Slávka JANKŮ. Řešené příklady z organické chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 243 s. ISBN 80-210-2274-4. info
 • ČASTULÍK, Jakub a Ctibor MAZAL. Stereoselective synthesis of alpha-alkylidene- and substituted alkylidene-gamma-lactones. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 2000, roč. 41, č. 15, s. 2741-5484. ISSN 0040-4039. URL info
 • ČASTULÍK, Jakub, Jaroslav JONAS a Ctibor MAZAL. Stereoselective 1,3-dipolar cycloaddition of a nitrile ylide photochemically generated from 2,3-diphenyl-2H-azirine to substituted methylene lactones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: Inst. Org. Chem. Bioch. Czech Acad. Sci., 2000, roč. 65, č. 5, s. 708-716. ISSN 0010-0765. URL info
 • MAZAL, Ctibor, Alex, J. PARASKOS a Josef MICHL. Symmetric Bridgehead-to Bridgehead Coupling of Bicyclo[1.1.1]pentanes and [n]Staffanes. The journal of organic chemistry. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998, roč. 63, č. 16, s. 2116-2119. ISSN 0022-3263. info
 • MAZAL, Ctibor a Michel VAULTIER. A simple, general and stereoselective synthesis of 1-(dialkoxyboryl)-1,3-dienes. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 1994, roč. 35, č. 19, s. 3089-3092. ISSN 0040-4039. info
 • MAZAL, Ctibor a Jaroslav JONAS. Nucleophilic Vinylic Substitution on alpha-Tosyloxymethylene Lactones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: Inst. Org. Chem. Bioch. Czech Acad. Sci., 1993, roč. 58, č. 1, s. 1607-1623. ISSN 0010-0765. URL info

11. 4. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info