doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.

docentka – Katedra tělesné výchovy a společenských věd


kancelář: bud. D33/339
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3370
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 11. 2018
Datum ukončení řízení 1. 7. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Učitelé tělesné výchovy na cestě k profesi a dál...
Oponenti habilitační práce prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, Ph.D. (Ped.fakulta, UKF v Nitre)
prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. (FTVS UK)
prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc. (VŠ Humanitas Vsetín)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 3. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (Fakulta sportovních studií MU)
Členové doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
doc. PhDr. Viléma Novotná (FTVS UK Praha)
doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD. (FTVŠ UK Bratislava)
doc. PhDr. Petr Jansa, CSc. (FTVS UK Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 4. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info