doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 13. 4. 1999
Datum ukončení řízení 7. 3. 2000
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Motyčka, DrSc. (MU Brno, Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Július Kasa, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko - Fakulta telesnej výchovy a športu)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. PhDr. Michal Belej, CSc. (Prešovská univerzita, Slovensko - Fakulta humanitných a prírodných vied)
doc. Vratislav Svatoň, CSc. (Univerzita Karlova - Fakulta tělesné výchovy a sportu)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info