prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Půdní environmentální chemie a toxikologie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D29/314
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4267
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Chemie životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 12. 2009
Datum ukončení řízení 1. 3. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Kontaminanty v půdním prostředí a jejich efekty na půdní biotu
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. (Jihočeská Univerzita České Budějovice)
doc.Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. (VŠCHT Praha)
doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (EVERNIA s r.o.)
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 11. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (EVERNIA s r.o.)
prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (RECETOX PřF MU)
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. (Jihočeská Univerzita České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 11. 2010
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Ekotoxikologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 27. 6. 2018
Datum ukončení řízení 17. 6. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 10. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. (PřF JčU České Budějovice)
prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Dr. Cornelis Adrianus M. van Gestel (Vrije Universiteit Amsterdam)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 12. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 10. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info