doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

docent – Ústav pedagogických věd


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.415
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5308
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 2. 2020
Datum ukončení řízení 1. 9. 2021
Habilitační práce (veřejná část) První učitel. K roli ředitele školy v pedagogickém vedení
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (Pedagogická fakulta MU)
doc. PhDr. Josef Malach, CSc. (Ostravská univerzita)
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (Univerzita Pardubice)
doc. Dr. Justina Erčulj (Národní škola pro vzdělávání, Ljubljana)
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. (Technická univerzita v Liberci)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 6. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info