Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 12. 2. 2020
Habilitační práce (veřejná část) První učitel. K roli ředitele školy v pedagogickém vedení
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
doc. PhDr. Josef Malach, CSc. (Ostravská univerzita)
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (Univerzita Pardubice)
doc. Dr. Justina Erčulj (Národní škola pro vzdělávání, Ljubljana)
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. (Technická univerzita v Liberci)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info