MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D.

vedoucí pracoviště – Environmentální epidemiologie


e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Environmentální epidemiologiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Vedoucí pracoviště

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Environmentální epidemiologiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Mimořádný profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 235701
Interní informace Portál MU IS MU