doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum Právnické fakulty


kancelář: 122
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4699
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Robert Zbíral, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 5. 2016
Datum ukončení řízení 1. 3. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Hra s (ne)nulovým součtem?: Ústavněprávní a institucionální aspekty vztahu Evropské unie a členských států.
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Licenci k textům (článkům) vlastní příslušní vydavatelé časopisů. Ani jeden z nich není zpřístupněn ve formě open access.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (Fakulta sociálních studií)
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (Fakulta sociálních věd, Karlova univerzita v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 11. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
Členové prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. JUDr. Pavel Svoboda (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (Právnická fakulta, Masarykova univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 12. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info