MUDr. Pavel Suk, Ph.D.


telefon: 543 182 571
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Anesteziologicko-resuscitační klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum

Členství v akademických orgánech

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Anesteziologicko-resuscitační klinikaLékařská fakulta (Externí výuka)

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 23685
Interní informace Portál MU IS MU