Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Pavel Suk, Ph.D.
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 17. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Změny farmakokinetiky u nemocných v intenzivní péči
Důvod pro omezení zveřejnění práce: grounds for exclusion: full text journal articles with restricted access, unlimited free licence is not available
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA (LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc. (LF UK v Plzni a FN Plzeň)
doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D. (2. LF UK a FN Motol, Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 10. 2021
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (KARIM Lékařská fakulta v Plzni UK a FN Plzeň)
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. (Krajská nemocnce T. Bati, Zlín a KARIM FN a LF UP v Olomouci)
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. (LF UK a OUSA Bratislava, SR)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info