Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D.

lektorka – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/3010
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5524
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová , Ph.D. (*1987)
Pracoviště
 • Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 9
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Lektorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Akademická kvalifikace
  2018 : Mgr. - Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Psychologie - Psychoterapeutická studia
 • 2015: PhD.- Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika

 • Další odborné vzdělání
  2015 – 2022 Systematický výcvik v psychoterapii Gestalt – Gestalt s.r.o. (akreditace MPSV, MZ, garant výcviku doc. MUDr. Jan Roubal PhD., 940 hodin)
 • 2014 – 2015 Kurz kompletní krizové intervence (Telefonická krizová intervence, Internetové poradenství a chat– "D" občanské sdružení Liberec (akreditace MPSV – Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, 200 hodin)
 • 2012 - 2014 Systematický dvouletý kurz artefiletiky a arteterapie - Cultio, lektorka PhDr.Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D., (akreditace MŠMT, garantovaný ČAA a AVP, 250 hodin)
 • 2014 Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem – Modrá linka o. s., lektoři Mgr. Michal Horák, Daniel Kaucký DiS. (akreditace MPSV, 25 hodin)
 • 2014 Edukativní rodičovská terapie - Adleriánský přístup - Mansio, PhDr. Michaela Širůčková, Ph.D., PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. (akreditace MŠMT, 51 hodin)
 • 2013 – 2014 Kurz Motivační rozhovory a práce s klientem - I. E. S., Sdružen Podané ruce, o. s., lektoři Tomáš Nevrkla, Monika Vaňková(akreditace MPSV, 60 hodin)
Přehled zaměstnání
 • 2020-dosud: psychoterapeutka, soukromá praxe
 • 2016 – 2020: terapeutka – Spondea o.p.s. - Intervenční centrum Brno - psychoterapie, psychologické poradenství, odborné poradenství a krizová intervence pro rodiny ohrožené domácím násilím
 • 2016-2020: lektorka preventivních programů- Spondea o.p.s.- prevence sociálně patologických jevů, práce s třídním kolektivem
 • 2015-2016: odborná poradkyně - Poradna Na počátku -pracovnice v sociálních službách - Na počátku o.p.s. - poradenství pro ženy, které se v důsledku těhotenství nebo mateřství ocitly v obtížné situaci
 • 2014 – 2015: odborná poradkyně - Centrum Anabell Brno z. s. - Poradna Anabell - odborné sociální poradenství, krizová intervence a socioterapie pro osoby s poruchou příjmu potravy a osoby blízké, vedení a facilitace seberozvojové a svépomocné skupiny osob s PPP
Pedagogická činnost
 • Zaměření: poruchy chování v dětském věku (děti v riziku, s problémy v chování) - edukace, diagnostika; intervence, poradenství, psychoterapie, provázení; inkluzivní vzdělávání;
 • Členka komise pro státní závěrečné zkoušky
 • Školitelka a oponentka bakalářských a diplomových prací
 • Přednášková činnost a vedení seminářů
 • Workshopy v rámci prevence v základních a středních školách
Vybrané publikace
 • VRUBEL, Martin, Věra LINHARTOVÁ a Pavel BENEŠ. Komparace přístupů k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice, Izraeli a Gruzii. In V. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2017. info
 • VRUBEL, Martin, Věra LINHARTOVÁ a Pavel BENEŠ. Komparace přístupů k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice, Izraeli a Gruzii. In V. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2017. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Karel ČERVENKA, Kristýna BALÁTOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Pavlína JUNOVÁ, Petr KACHLÍK, Kristýna KEHAROVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Radka PROKOPOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Paulína RADIMÁKOVÁ, Marie ROUČKOVÁ, Monika RŮŽIČKOVÁ, Radka SKOŘEPOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Jana VRASPÍROVÁ a Petra ZLATUŠKOVÁ. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7610-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Karel ČERVENKA, Kristýna BALÁTOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Pavlína JUNOVÁ, Petr KACHLÍK, Kristýna KEHAROVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Radka PROKOPOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Paulína RADIMÁKOVÁ, Marie ROUČKOVÁ, Monika RŮŽIČKOVÁ, Radka SKOŘEPOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Jana VRASPÍROVÁ a Petra ZLATUŠKOVÁ. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7610-5. info
 • LINHARTOVÁ, Věra. Analýza nabídky programů přípravy na samostatný život u mladých dospělých odcházejících z institucionální výchovy. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 126-140. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • LINHARTOVÁ, Věra. Analýza nabídky programů přípravy na samostatný život pro mladé dospělé odcházející z institucionální výchovy. In SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL a kolektiv. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 53-60. ISBN 978-80-210-6674-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Věra LINHARTOVÁ. Analýza předprofesní přípravy pro děti s poruchou chování na systémové úrovni. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 127-139. ISBN 978-80-210-5996-2. info
 • LINHARTOVÁ, Věra. Rozvoj sociálních kompetencí u dětí v institucionální výchově s ohledem na předprofesní přípravu. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 183-190. ISBN 978-80-210-6101-9. info
 • LINHARTOVÁ, Věra. Teorie připoutání jako zdroj edukačních strategií v etopedii. In Vojtová, V., Červenka, K. (et al.). Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování.Educational needs of children at risk for and with behavioural disorders. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 45-61, 16 s. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • LINHARTOVÁ, Věra. Podpora profesní orientace v institucionální výchově. In Vojtová, V., Červenka, K. (et al.). Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování.Educational needs of children at risk for and with behavioural disorders. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 123-138, 15 s. ISBN 978-80-210-6134-7. info

6. 5. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info