Ivan Kushkevych


kancelář: bud. E25/338
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5315
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Mikrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení vědecká rada fakulty souhlasí s návrhem
Datum zahájení řízení 11. 3. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Functional role of sulfate-reducing bacteria in the development of bowel diseases in human and animals
Oponenti habilitační práce Prof. John H. Cummings (University of Dundee)
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. (Ostravská Univerzita)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 12. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)
doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. (VÚVL Brno)
doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 9. 2020