Yaroslav Bazaykin


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Yaroslav Bazaykin
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Hradec Králové
Obor řízení Matematika - Geometrie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 6. 1. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Noncompact Riemennian manifolds with special holonomy
Oponenti habilitační práce Lorenz Schwachhöfer (Universita Dotrmund, Německo)
Yury Nikonorov, Ph.D. (Russian Academy of Sciences, Vladikavkaz, RUSSIA)
Prof. Andrew Francis Swan (Department of Mathematics, Aarhus University, Denmark)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 11. 2020
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Rikard von Unge, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha)
prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. (ČVUT Praha)
doc. Pasha Zusmanovich, Ph.D. (PřF OU Ostrava)