doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA


telefon: 532 23 3008
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Radiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 4. 2007
Datum ukončení řízení 1. 12. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Ultrasonografie skróta
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Heřman Miroslav, Ph.D. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Eliáš Pavel, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof. Dr. med. Rienmüller Reiner (Univerzita Gratz)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 6. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Heřman Miroslav, Ph.D. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Šprindrich Jan, CSc. (UK Praha - 3. Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Eliáš Pavel, CSc. (UK Hradec Králové - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 10. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info