Mgr. Jakub Drábik, Ph.D.

odborný asistent – Seminář čínských studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. B1/B1.209
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3365
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Jakub Drábik, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - české dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 7. 11. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Fašizmus. Definícia, prejavy, dejiny.
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Smlouva s nakladatelstvím.
Oponenti habilitační práce JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. (Evropská výzkumná univerzita)
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Bankej Bystrici)
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (Rektorát MU)
Členové Prof. Dr. Constantin Iordachi (Středoevropská univerzita)
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích)
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (Univerzita Karlova)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info