prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

profesor – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C12/231
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7138
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzikální chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2002
Datum ukončení řízení 1. 11. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Fázové rovnováhy a difúzí řízené procesy ve vybraných soustavách kovů a jejich slitin
Oponenti habilitační práce doc. Dr. Ing. David Sedmidubský (VŠCHT Praha)
doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (FCH VUT Brno)
doc. Ing. Rudolf Foret, CSc. (FSI VUT Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 10. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Miroslav Holík, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. (FSI VUT Brno)
prof. Ing. Josef Tichý, DrSc. (FCHT UPA Pardubice)
doc. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. (VŠCHT Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 10. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info