prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

profesor – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C12/231
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7138
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
 • Narozen 1963.
Pracoviště
 • od 2007: Přírodovědecká fakulta MU, Ústav chemie, Kotlářská 2, 61137 Brno.
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Prof. Jmenován profesorem v oboru "Chemie, technologie a vlastnosti materiálů", Chemická fakulta VUT Brno.
 • 2003: Doc. Habilitace v oboru "Fyzikální chemie", Přírodovědecká fakulta MU Brno.
 • 1993: CSc. v oboru "Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů", Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno.
 • 1987: RNDr. Přírodovědecká fakulta MU, Brně.
Přehled zaměstnání
 • od 2017: profesor (Ústav chemie Př. F. Masarykovy univerzity v Brně)
 • 2017-2016: profesor (CEITEC MU, Výzkumná skupina Syntéza a analýza nanostruktur)
 • 2012-2017: docent (CEITEC MU, Výzkumná skupina Syntéza a analýza nanostruktur)
 • 2007-2017: docent (Ústav chemie Př. F. Masarykovy univerzity v Brně)
 • 2004-2007: docent (Katedra teoretické a fyzikální chemie Př. F. Masarykovy univerzity v Brně)
 • 1993-2004: odborný asistent (Katedra teoretické a fyzikální chemie Př. F. Masarykovy univerzity v Brně)
 • 1992-1993: vědecký pracovník (Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno)
Pedagogická činnost
 • Přednášky a cvičení:
  C6335 Nanočástice, C6730 Fázové rovnováhy, C6320 Chemická kinetika, C5060 Metody chemického výzkumu. C5160, C5760, C4860 Laboratorní cvičení z fyzikální chemie, C8870 Syntéza a analýza nových materiálů.
 • Doktorandi:
  - S. Polsterová (od 2013): Predikce fázových diagramů nanoslitin metodami CALPHAD a ab-initio
  - O. Zobač (2012-2017): Nanomateriály kovů a jejich slitin
  - Z. Pešina (2008-2012): Aplikace nanomateriálů pro vývoj pájek bez olova
  - Z. Hodis (2006-2010): Difúze uhlíku a dusíku ve svarových spojích žárupevných feritických ocelí. (student VUT Brno)
 • Diplomanti:
  - A. Kryštofová (od 2016):"Syntéza bimetalických nanočástic kovů"
  - J. Hakl (od 2012):"Měření fluorescenčních spekter biologicky aktivních látek "
  - L. Pražák (od 2012): "Syntéza a charakterizace nanočástic oxidů kovů "
  - V. Vykoukal (od 2012): "Příprava a charakterizace nanočástic kovových slitin "
  - O. Zobač (2010-2012): "Fázová a termická analýza slitin Sb-Sn-Zn"
  - M. Coufalová (1997-1999): Termodynamické vlastnosti organických soustav pro výpočty fázových rovnováh.
  - J. Žídek (1995-1997): Fázové rovnováhy v soustavách organických látek.
  - V. Jan (2000-2001), Student VUT v Brně.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Řešitel projektů:
  2014-2016 GAČR GA14-12653S Stabilita a fázové rovnováhy binárních nanočástic kovů.
  2011, FRVŠ: Modernizace a inovace laboratorních cvičení z fyzikální a materiálové chemie.
  2009-2011, GAČR 106/09/0700: Termodynamika a mikrostruktura nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí. Spoluřešitel J. Buršík (UFM AVČR Brno).
 • Spoluřešitel projektů:
  2003-2005, GAČR 106/03/0636: Teoretické modelování a experimentální studium strukturní stability moderních žárupevných ocelí a jejich svarů. Řešitel R. Foret (FSI VUT Brno).
  2000-2002, GAČR 106/00/0855: Kinetika precipitace karbidů v Cr-Mo ocelích. Řešitel: R. Foret (FSI VUT Brno).
 • Pracovní účast na projektech:
  od 2012 CEITEC - středoevropský technologický institut, Výzkumná skupina Syntéza a analýza nanostruktur.
  od 2011 Oxidy a fosforečnany kovů jako formy jaderného odpadu: studium sonochemického srážení, tepelných přeměn a rozpustnosti.
  2005 do 2012, VZ MSMT0021622410:Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur. Řešitel: Humlíček(Př.F. MU, Brno).
  2000-2002, GA ČR 106/00/0174: Termodynamika rovnovážných stavů a kinetika fázových transformací v soustavách přechodových kovů s N a C. Řešitel A. Kroupa (ÚFM AV ČR, Brno).
  1999-2001, GA ČR 106/99/117: Niklové slitiny s ochrannými povlaky: mikrostruktura a termodynamické modelování. Řešitel J. Buršík (ÚFM AVČR, Brno).
  1997-1999, GA CŘ 106/97/1035: Fázové rovnováhy v soustavách na bázi přechodových kovů s dusíkem a uhlíkem. Řešitel A. Kroupa (ÚFM AVČR, Brno).
  1995-1997, GA ČR 106/95/1528: Fázové rovnováhy v soustavách na bázi přechodových kovů s dusíkem a uhlíkem. Řešitel A. Kroupa (ÚFM AVČR, Brno).
Akademické stáže
 • Červen 2002: studijní pobyt na Penn. State. Univ, State College, USA.
 • Říjen 1994: studijní pobyt v SRN, Dresden, Inst. fur Festkorper- und Werkstofforschung.
 • Září 1993: studijní pobyt v SRN, Dresden, Inst. fur Festkorper- und Werkstofforschung.
Universitní aktivity
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Chemie na Př.F. MU Garant magisterského SP Chemie studijního oboru Materiálová chemie
Vybrané publikace
 • SOPOUŠEK, Jiří. LABORATORY EXERCISES IN PHYSICAL CHEMISTRY FOR BACHELOR'S STUDIES. Brno: MUNI PRESS. 88 s. ISBN 978-80-280-0205-3. 2023. info
 • SOPOUŠEK, Jiří. LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKÁLNÍ CHEMIE PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno. 84 s. ISBN 978-80-210-9955-5. 2021. info
 • PINKAS, Jiří, Jiří SOPOUŠEK, Pavel BROŽ, Vít VYKOUKAL, Jiří BURŠÍK a Jan VŘEŠŤÁL. Synthesis, structure, stability and phase diagrams of selected bimetallic silver- and nickel-based nanoparticles. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. Oxford: Elsevier Science, roč. 64, March, s. 139-148. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2018.11.013. 2019. Full Text info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Anna KRYŠTOFOVÁ, Milena PREMOVIC, Ondřej ZOBAČ, Svatava POLSTEROVÁ, Pavel BROŽ a Jiří BURŠÍK. Au-Ni nanoparticles: Phase diagram prediction, synthesis, characterization, and thermal stability. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, roč. 58, September, s. 25-33. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2017.05.002. 2017. Nanočástice Au-Ni Au-Ni nanoparticles info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Ondřej ZOBAČ, Jiří BURŠÍK, Pavla ROUPCOVÁ, Vít VYKOUKAL, Pavel BROŽ, Jiří PINKAS a Jan VŘEŠŤÁL. Heat-induced spinodal decomposition of Ag–Cu nanoparticles. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. Royal Society of Chemistry, roč. 17, č. 42, s. 28277-28285. ISSN 1463-9076. doi:10.1039/c5cp00198f. 2015. J. Sopousek, et all: Heat-induced spinodal decomposition of Ag–Cu nanoparticles info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Ondřej ZOBAČ, Vít VYKOUKAL, Jiří BURŠÍK, Pavla ROUPCOVÁ, Pavel BROŽ, Jiří PINKAS a Jan VŘEŠŤÁL. Temperature Stability of AgCu Nanoparticles. Journal of Nanoparticle Research. roč. 17, č. 12, s. "nestránkováno", 7 s. ISSN 1388-0764. doi:10.1007/s11051-015-3288-7. 2015. info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Jan VŘEŠŤÁL, Jiří PINKAS, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK, Aleš STÝSKALÍK, David ŠKODA, Ondřej ZOBAČ a Joonho LEE. Cu–Ni nanoalloy phase diagram – Prediction and experiment. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: Elsevier Science, roč. 45, June, s. 33-39. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2013.11.004. 2014. URL info
 • PEŠINA, Zbyněk, Vít VYKOUKAL, Marian PALCUT a Jiří SOPOUŠEK. Shear Strength of Copper Joints Prepared by Low Temperature Sintering of Silver Nanoparticles. Electronic Materials Letters. South Korea: Korean Inst Metals Materials, roč. 10, č. 1, s. 293-298. ISSN 1738-8090. doi:10.1007/s13391-013-3148-5. 2014. URL info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Jiří PINKAS, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK, Vít VYKOUKAL, David ŠKODA, Aleš STÝSKALÍK, Ondřej ZOBAČ, Jan VŘEŠŤÁL, Aleš HRDLIČKA a Jan ŠIMBERA. Ag-Cu Colloid Synthesis: Bimetallic Nanoparticle Characterisation and Thermal Treatment. Journal of Nanomaterials. USA: Hindawi Publishing Corporation, roč. 2014, "Art. ID 638964", s. 1-13. ISSN 1687-4110. doi:10.1155/2014/638964. 2014. Ag-Cu Colloid Synthesis info
 • NEGYESI, M., J. BURDA, V. KLOUČEK, J. LORINČÍK, Jiří SOPOUŠEK, J. KABÁTOVÁ, L. NOVOTNÝ, S. LINHART, T. CHMELA, J. SIEGL a V. VRTÍLKOVÁ. Contribution to the study of the pseudobinary Zr1Nb-Oxygen phase diagram by local oxygen measurements of Zr1Nb fuel cladding after high temperature oxidation. JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS. Elsevier, roč. 420, 1-3, s. 314-319. ISSN 0022-3115. doi:10.1016/j.jnucmat.2011.10.022. 2012. info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Jiří BURŠÍK, Jakub ZÁLEŠÁK a Zbyněk PEŠINA. SILVER NANOPARTICLES SINTERING AT LOW TEMPERATURE ON A COPPER SUBSTRATE: IN SITU CHARACTERISATION UNDER INERT ATMOSPHERE AND AIR. Journal of Mining and Metallurgy B. Bor, Serbia: Faculty of Metallurgy, Bor, roč. 48, č. 1, s. 63-71. ISSN 1450-5339. doi:10.2298/JMMB110718007S. 2012. SILVER NANOPARTICLES SINTERING AT LOW TEMPERATURE ON A COPPER SUBSTRATE info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Jan VŘEŠŤÁL, Adéla ZEMANOVÁ a Jiří BURŠÍK. PHASE DIAGRAM PREDICTION AND PARTICLE CHARACTERISATION OF Sn-Ag NANO ALLOY FOR LOW MELTING POINT LEAD-FREE SOLDERS. Journal of Mining and Metallurgy B. Bor, Serbia: Faculty of Metallurgy, University Bor, roč. 48, č. 3, s. 419-425. ISSN 1450-5339. doi:10.2298/JMMB120121032S. 2012. Paper Ag-Sn nano URL info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Jiří BURŠÍK, Jakub ZÁLEŠÁK, Vilma BURŠÍKOVÁ a Pavel BROŽ. Interaction of Silver Nanopowder with Copper Substrate. SCIENCE OF SINTERING. Beograd: International Institute for the Science of Sintering, roč. 43, č. 1, s. 34-38. ISSN 0350-820X. 2011. Science of Sintering info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Adéla ZEMANOVÁ, Jan VŘEŠŤÁL a Pavel BROŽ. Experimental determination of phase equilibria and reassessment of Ag-Pd system. Journal of Alloys and Compounds. Amsterdam: Elsevier, roč. 504, č. 2, s. 431-434. ISSN 0925-8388. doi:10.1016/j.jallcom.2010.05.141. 2010. info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Marian PALCUT, Erika HODÚLOVÁ a Josef JANOVEC. Thermal Analysis of the Sn-Ag-Cu-In Solder Alloy. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS. NEW YORK: SPRINGER, roč. 39, č. 3, s. 312-317. ISSN 0361-5235. doi:10.1007/s11664-009-1070-2. 2010. Thermal Analysis of the Sn-Ag-Cu-In Solder Alloy info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Pavel BROŽ. Využití DSC při stanovení fázových diagramů slitin. In 31. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice. s. 117-120. ISBN 978-80-7395-178-8. 2009. info
 • BROŽ, Pavel a Jiří SOPOUŠEK. Stabilita nanočástic cínu, mědi a stříbra. In 31. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice. s. 123-126. ISBN 978-80-7395-178-8. 2009. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Pavel BROŽ. Studium slitin kombinací metody DSC a Knudsenovy komůrky s hmotnostním spektrometrem. In 30. Mezinárodní český a Slovenský kalorimetrický seminář. Rožnov pod Radhoštěm: Univerzita Pardubice. s. 75-78. ISBN 978-80-7395-079-8. 2008. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Rudolf FORET. More Sophisticated Thermodynamic Designs of Welds between Dissimilar Steels. Science and Technology of Welding and Joining. HUDSON RD, LEEDS LS9 7DL, ENGLAND: MANEY PUBLISHING, roč. 13, č. 1, s. 17-24. ISSN 1362-1718. 2008. web of sci info
 • HODIS, Zdeněk a Jiří SOPOUŠEK. Carbon and Nitrogen Activities of Materials of Weld Joints. Defect and Diffusion Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, roč. 263, č. 1, s. 225-230. ISSN 1012-0386. 2007. info
 • HODIS, Zdeněk a Jiří SOPOUŠEK. SIMULATION OF CARBON REDISTRIBUTION IN HETEROGENEOUS WELD JOINT P91/27NiCrMoV15-6. In METAL 2007. Ostrava: TANGER s.r.o. s. 44. ISBN 978-80-86840-33-8. 2007. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Rudolf FORET. Dissimilar Weld Joints of Steels for High-Temperature Exploitations in Energy Production. In EUROMAT 2007. Norinberk: Deutsche Gesellschaft fur Materialkunde. s. 1120. 2007. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Rudolf FORET. CARBON AND NITROGEN REDISTRIBUTION IN WELD JOINT OF ION-NITRIDED 15CrMoV2-5-3 AND ADVANCED P91 HEAT-RESISTANT STEELS. Journal of Phase Equilibria and Diffusion. MATERIALS PARK, OH 44073-0002 USA: ASM INTERNATIONAL, roč. 27, č. 4, s. 363-369. ISSN 1547-7037. 2006. web of sci info
 • GIERLOTKA, W., Jiří SOPOUŠEK a K. FITZNER. Thermodynamic assessment of the Hg-Tl system. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, roč. 30, č. 4, s. 425-430. ISSN 0364-5916. 2006. info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Jiří BURŠÍK a Pavel BROŽ. Experimental and Theoretical Study of Redistribution of Alloying Elements in Ni-based Weld Joints at High Temperatures. Intermetallics. Netherlands: Elsevier, roč. 13/2005, č. 8, s. 872-878. ISSN 0966-9795. 2005. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Rudolf FORET. CARBON AND NITROGEN REDISTRIBUTION IN WELD JOINTS OF HEAT RESISTANT STEELS. In 1-st International Conference Super-High Strenght Steels. Roma: Associazione Italiana di Metallurgia. s. 60/1-9, 9 s. ISBN 88-85298-56-7. 2005. info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Rudolf FORET a Bronislav ZLÁMAL. Simulation of structural stability of weld joints of heat-resistant steels. In Thermodynamics of Alloys TOFA 2004. Vienna: Dept. of Inorganic Chemistry, Materials Chemistry Group, Univ. of Vienna & Austrian Chemical Society. s. P28, 1 s. 2004. info
 • BROŽ, Pavel, Jiří BURŠÍK a Jiří SOPOUŠEK. Alloying Element Redistributions in Ni-based Weldments at 1000oC. In TOFA 2004, Book of Abstracts, Program. Vienna: Dept. of Inorganic Chemistry, Materials Chemistry Group, Univ. of Vienna & Austrian Chemical Society. s. 13-13. 2004. info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Vít JAN a Rudolf FORET. Weld joint simulations of heat-resistant steels. Archives of Metallurgy and Materials. Warszawa - Krakow: Polish Academy of Sciences, roč. 49, č. 3, s. 469-480. ISSN 1733-349. 2004. info
 • VŘEŠŤÁL, Jan, Milan SVOBODA, Aleš KROUPA, Jiří SOPOUŠEK a Peter MIODOWNIK. Kinetics of precipitation of intermetallic phases in superaustenitic steels. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003. vyd. Montréal (Canada): École Polytechnique Montréal. s. 79. 2003. info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Pavel BROŽ a Jiří BURŠÍK. Theoretical and experimental study of alloying element redistributions in Ni-based weldments at 1200stC. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003. vyd. Montréal (Canada): École Polytechnique Montréal. s. 131. 2003. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Bořivoj MILLION. Carbon profile analysis of Fe-Cr-C/Fe-Cr-Ni-C diffusion joints. Kovové materiály. Bratislava: Ústav fyziky materiálov Bratislava, roč. 41, č. 2, s. 118-126. ISSN 0023-432X. 2003. info
 • BROŽ, Pavel, Miroslav HOLÍK, Pavel JANDERKA, Jiří SOPOUŠEK, Jaromír TOUŠEK a Libuše TRNKOVÁ. Laboratorní cvičení z fyzikální chemie. Brno: Masarykova univerzita. 80 s. Fyzikální chemie 1. ISBN 80-210-3203-0. 2003. info
 • JANDERKA, Pavel, Libuše TRNKOVÁ a Jiří SOPOUŠEK. Modernizace praktické výuky fyzikální chemie. In Sborník abstrakt III. pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. vyd. Brno: MU v Brně. s. 29. ISBN 80-210-2776-2. 2002. info
 • JAN, Vít, Jiří SOPOUŠEK a Rudolf FORET. Predikce fázového složení zárupevných ocelí a jejich svárů. In Metal 2002, 11.mezinarodni konference metalurgie a materialu. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., Ostrava. s. 1-7. ISBN 80-85988-73. 2002. info
 • BROŽ, Pavel, Jiří BURŠÍK, Jiří SOPOUŠEK a Radim PICHA. Simulated Element Redistribution in Ni-based Superalloy Weldment. In Procedings of the VIII Seminar Diffusion and Themodynamics of Materials. Brno: Masaryk University, Brno. s. 95-98. ISBN 80-210-2934-X. 2002. info
 • SVOBODA, Milan, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Structure Changes in Superaustenitis Steel During Long-Term Annealing. In Procedings of the VIII Seminar Diffusion and Themodynamics of Materials. Brno: Masaryk University, Brno. s. 135-138. ISBN 80-210-2934-X. 2002. info
 • JAN, Vít a Jiří SOPOUŠEK. Simulation of Carbide/Nitride Precipitation in 3%Cr1%Mo/P91 Steel Weldment At Temperature Range 700-575oC. In Thermodynamics of Alloys TOFA 2002. Roma: Universita di Roma "La Sapiensa". s. PO55, 1 s. 2002. info
 • SVOBODA, Milan, Jan VŘEŠŤÁL a Jiří SOPOUŠEK. Kinetics of Equilibrium State Setting in Superaustenitic Anticorrosion Steels. In Thermodynamics of Alloys TOFA 2002. Roma: Universita di Roma "La Sapiensa". s. OR40, 1 s. 2002. info
 • FORET, Rudolf, Josef KRUMPOS, Jiří SOPOUŠEK, Milan SVOBODA a Jan VŘEŠŤÁL. Phase analysis of Creep-Resistant Fe-C-Cr-Mo-V(W) Steels after Long-Term Service Exposure. Zeitschrift fur Metallkunde. Munchen: Carl Hanser Verlag, roč. 92, č. 3, s. 307-310. ISSN 0044-3093. 2001. info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Jan VŘEŠŤÁL a Bořivoj MILLION. Experimental and CalculatedCarbon Redistribution in Steel Weldment. In CALPHAD Meeting XXX. York (UK): CALPHAD. s. 42. 2001. info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Bořivoj MILLION a Jan VŘEŠŤÁL. Computer Simulation of Up-hill Diffusion in CSN 17 242/P91 Welded Joint. In Seminar on Thermodynamics of Materials. Brno: Masaryk University. s. 79-82. ISBN 80-210-2709-9. 2001. info
 • VÍT, Jan, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Prediction of Phase Diagram Cross-Section of the Fe-Cr-Ni-Mo-Mn-N Based System. In TRANSCOM 2001. Žilina, Slovak Rep.: University of Žilina. s. 133-136. 2001. info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Jan VŘEŠŤÁL, Pavel BROŽ a Milan SVOBODA. Experimental and Predicted Phase Equilibria in Fe-Cr-Mn-Ni-N Alloys. Z. Metallkd. Stuttgart: Carl Hanser Verlag, roč. 91, č. 7, s. 607-612. ISSN 0044-3093. 2000. info
 • SVOBODA, Jiří a Jiří SOPOUŠEK. Simulation of Lamellar Pearlite Growth in Fe-C System. In High Temperature Material Chemistry,10th International IUPAC Conference. Julich (Germany): Forschungszentrum Julich GmbH. s. 217-220. ISBN 3-89336-277-0. 2000. info
 • BROŽ, Pavel, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Experimental and Calculated Phase Equilibria in Fe-21%Cr-17,5%Mn Alloys with Different Nickel and Nitrogen Content. In CALPHAD XXVIII. Grenoble (France): LABORATOIRE de THERMODYNAMIQUE et PHYSICO-CHIMIE METALLURGIOUES I.N.P.G. - E.N.S.E.E.G. s. 78. 1999. info
 • FORET, Rudolf, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Thermodynamic Analysis of Steels after Long-time Treatment. In CALPHAD XXVIII Grenoble (France). 1999. vyd. Grenoble: LABORATOIRE de THERMODYNAMIQUE et PHYSICO-CHIMIE METALLURGIOUES I.N.P.G. - E.N.S.E.E.G. s. 80. 1999. info
 • SOPOUŠEK, Jiří. Modelling ao Extraction and Phase Diagram Calculation Using CALPHAD Approach. In Chemometrics V. Brno(Czech Republic): KTFCh, Př. fak, Masarykovy univerzity. s. P10, 1 s. 1999. info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Jan VŘEŠŤÁL, Joachim KUNZE, B. BEYER a I. BAECHER. Nitride Phase Equilibria in the Fe-Cr-Mn-N System at 1273 and 1073K. Z. Metallkd. Stuttgart: Carl Hanser Verlag, roč. 89, č. 3, s. 192-198. ISSN 0044-3093. 1998. info
 • SOPOUŠEK, Jiří. Nadusičování slitin v atmosféře N2-H2-Ar. In Difúze a termodynamika materiálů VII. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR. s. 85-88. ISBN 80-214-1128-7. 1998. info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Jan VRESTAL a Joachim KUNZE. Experimental Study of Phase Equilibria in the Fe-Cr-Mn System in the Temperature Range 1073 to 1373K. Z.Metallkd. roč. 88, č. 3, s. 246-249. ISSN 0044-3093. 1997. info
 • SVOBODA, Milan, Aleš KROUPA, Jan VŘEŠŤÁL, Jiří SOPOUŠEK a Peter MIODOWNIK. Phase changes in superaustenitic steels after long-term annealing. Z.Metallkd. roč. 95, č. 11, s. 1025-1030. ISSN 0044-3093. 1997. info
 • KUNZE, Joachim, Pavel BROŽ, Jiří SOPOUŠEK a Wolfgang GRUNER. Thermodynamic Investigation of the Austenite and the Delta Ferrite in the System Fe-Cr-Mn-N. steel research. roč. 67, č. 1, s. 26-33. ISSN 0177-4832. 1996. info
 • SOPOUSEK, Jiri a Jan VRESTAL. M23C6 Phase Equilibria in Fe-Cr-C System. Met.Trans. roč. 1996, 27B, s. 701-704. ISSN 0360-2133. 1996. info
 • SOPOUSEK, Jiri a Tomas KRUML. Sigma-Phase Equilibria and Nucleation in Fe-Cr-Ni Alloys at High Temperature. Scripta Mat. roč. 1996, č. 35, s. 689-693. ISSN 0956-716X. 1996. info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Pavel BROŽ a Ivoš STLOUKAL. Phase Equilibria in the Fe-Cr-Mn-N System. In CHEMOMETRICS IV (Brno). 1996. vyd. Brno: Přírodovědecká fakulta MU. s. 77. 1996. info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Joachim KUNZE a Jan VŘEŠŤÁL. Phase Equilibria in Fe-Cr-Mn and Fe-Cr-Mn-N Systems. In CALPHAD XXV (Erice). 1996. vyd. Genova (Italy): Universita di Genova. s. 6.5, 1 s. 1996. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. An Experimental Study of Phase Equilibria in the Fe-Cr-Ni-C System. Z. Metallkd. Stuttgart: Carl Hanser Verlag, roč. 65, č. 2, s. 116-121. ISSN 0044-3093. 1994. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. Phase Equilibria in the Fe-Cr-Ni and Fe-Cr-C Systems - New Experimental Results. Z. Metallkd. Stuttgart: Carl Hanser Verlag, roč. 65, č. 2, s. 111-115. ISSN 0044-3093. 1994. info
 • ČERMÁK, Jiří, Jiří SOPOUŠEK a Karel STRÁNSKÝ. Relation between Carbon Tracer Diffusivity and Carbon Activity Coeficient in Austenitic Ni-Fe-Cr Alloys. Scripta METALLURGICA et MATERIALIA. U. S. A.: Pergamon Press Ltd., roč. 29, č. 12, s. 1581-1588, 1993. info
 • SOPOUŠEK, Jiří, Aleš KROUPA, Radim DOJIVA a Jan VŘEŠŤÁL. The FD-Package for Multicomponent Isobaric Phase Equilibrium Calculations. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, roč. 17, č. 17, s. 229-236. ISSN 0364-5916. 1993. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. Thermodynamic Treatment of Experimental Phase Data of the Fe-Cr-Ni and Fe-Cr-C System. In Physique en Herbe 93. Paris-Orsay: FEMS, 1993. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. Redetermination of M23C6 Equilibria in Fe-Cr-C System. In CALPHAD Meeting XXI. Barcelona (Spain): CALPHAD. s. 444. 1993. info
 • KOČOVÁ, M., J. MENCL, Oldřich SCHNEEWEIS a Jiří SOPOUŠEK. Termodynamické vyhodnocení experimentálních fázových dat soustavy Fe-Cr-C a Fe-Cr-Ni. In Difúze a termodynamika kovů a slitin VI. Brno: IPM CAS. s. 1111. 1993. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. Termodynamické vyhodnocení experimentálních fázových dat soustavy Fe-Cr-C a Fe-Cr-Ni. In Difúze a termodynamika kovů a slitin VI. Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno. s. 1111. 1993. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Jiří KOMŮRKA. Fázová analýza a výpočet rovnovážného složení slitiny Fe-20Cr-0,4C při 1073K. Kovové materiály. Bratislava: Ústav fyziky materiálov Bratislava, roč. 30, č. 5, s. 412-418. ISSN 0023-432X. 1992. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. Phase Equilibrium Analysis in the Fe-Cr-Ni-C System. In Junior - Euromat. Lausanne (Switzerland): Euromat. s. 281. 1992. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Pavel ZIMČÍK. Určení koncentrace uhlíku v železe pomocí WDX-mikroanalyzátoru po nauhličování v H2-CH4(Ar) atmosféře. Kovové materiály. Bratislava: Ústav fyziky materiálov Bratislava, roč. 29, č. 6, s. 477-484. ISSN 0023-432X. 1991. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Aleš KROUPA. TDCOMP - programový manuál. Brno (Czech Rep.): IPM CAS (VZ 822/961). 60 s. 1991. info
 • SOPOUŠEK, Jiří. Výpočty fázových rovnováh v soustavách na bázi železa. Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno (VZ818/597). 50 s. 1991. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Jiří SVOBODA. Termodynamické vyhodnocení parametrů mikrosegregačního procesu. Kovové materiály. Bratislava: Ústav fyziky materiálov Bratislava, roč. 26, č. 5, s. 522-529. ISSN 0023-432X. 1990. info
 • KROUPA, Aleš a Jiří SOPOUŠEK. Using of PC for Phase Diagram Computation of Systems Corresponding to Complex Steels. In Proceeding of Chemometric II. Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno. s. 2222. 1990. info
 • SOPOUŠEK, Jiří a Pavel ZIMČÍK. Evaluation of Carbon Concentration in Iron-based Alloys by Means Microprobe. In Identification Methods in metallurgy. Košice (Slovakia): IME Košice. s. 5555. 1990. info
 • MILLION, Bořivoj, Alena POKORNÁ, Jiří SOPOUŠEK a Karel STRÁNSKÝ. Interdifúze ve soustavách Fe-C-X. Brno (Czech Rep.): IPN CAS Brno (VZ 760/892). 70 s. 1989. info

11. 4. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info