doc. MUDr. Alena Damborská, Ph.D.

docentka – Psychiatrická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

kancelář: bud. E35/1S058
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7454
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Alena Damborská, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurovědy
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 12. 2022
Datum ukončení řízení 1. 11. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Electrophysiological correlates of both resting-state mental activity and higher brain functions in human (Methods of scalp and intracerebral electroencephalography)
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Thomas Koenig (Psychiatric Electrophysiology Unit, Translational Research Center, University Hospital of Psychiatry, University of Bern, Bern, Switzerland)
prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. (Ústav lékařské biofyziky, LF UK, Hradec Králové)
Prof. Dr. med. habil. Markus Ullsperger (Dept. of Neuropsychology, Institute of Psychology, Faculty of Natural Sciences, Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 6. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové Prof. Viktor Jirsa, Ph.D. (Institut de Neurosciences des Systemes, Aix-Marseille Université, Faculté de Médecine, Marseille, France)
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno)
MUDr. Igor Riečanský, Ph.D. (Oddělenie behaviorálnej neurovědy, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava)
doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. (Fyziologický ústav 1. LF UK Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 9. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info