doc. MUDr. Alena Damborská, Ph.D.

docentka – Psychiatrická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

kancelář: bud. E35/1S058
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7454
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Alena Damborská, MUDr., Ph.D. ORCID iD 0000-0002-9714-7441
  http:/ / psychiatrie.med.muni.cz/
  https://www.ceitec.eu/ceitec-mu/multi-modal-and-functional-neuroimaging/rg65
  https://www.researchgate.net/profile/Alena_Damborska
Současné funkce na pracovišti
 • specializovaná vědecká pracovnice senior (od 05/2019)
  Multimodální a funkční neurozobrazování, Výzkum mozku a a lidské mysli, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno

 • odborná asistentka (od 05/2019)
  Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno

 • sekundární lékařka (od 05/2019)
  Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno
Předchozí zaměstnání
 • 05/2017 – 04/2019: Marie Skłodowska-Curie Action Post-Doctoral Research Fellow, Faculty of Medicine, Department of Basic Neurosciences, University of Geneva, Ženeva, Švýcarsko
 • 09/2015 – 04/2017 sekundární lékařka, Psychiatrická klinika, FN Brno, Brno
 • 05/2015 – 04/2017: odborná asistentka, Psychiatrická klinika, LF MU, Brno
 • 06/2012 – 08/2015: odborná asistentka, Fyziologický ústav, LF MU, Brno
 • 01/2011 – 04/2017: specializovaná vědecká pracovnice junior, Multimodální a funkční neurozobrazování, Výzkum mozku a a lidské mysli, CEITEC, Masarykova Univerzita, Brno
 • 09/2007 – 05/2012: asistentka, Fyziologický ústav, LF MU, Brno
 • 03/2002 - 08/2007: mateřská a rodičovská dovolená (dvě děti)
 • 03/1999 – 02/2002: asistentka, Fyziologický ústav, LF MU, Brno
 • 09/1997 - 02/1999: sekundární lékařka, Ústav patologie FN Brno, Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Funkční odbornost v elektroencefalografii – zkouška garantovaná Českou společností pro klinickou neurofyziologii
 • 2012: Ph.D., obor Fyziologie a patologická fyziologie; Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno
 • dizertační práce: Kognitivní evokované potenciály snímané intracerebrálně u lidí během oddball úkolu; školitel: Prof. MUDr. M. Kukleta, CSc
 • 2010-2011: PREFECT kurz - Organization, Management and Project Management of Research and Development
 • 1997: MUDr., obor Všeobecné lékařství; Lékařská fakulta MU
Pedagogická činnost
 • Od 2019: školitelka v doktorském programu v oboru Neurovědy, LF MU Brno
 • Od 2017: školitelka v programu P-pool studentů Všeobecného lékařství, LF MU Brno
 • Od 2016: přednášející v rámci Odborných a vzdělávacích seminářů, Psychiatrická klinika LF MU, garantované ČLK ČR
 • 2013- 2017: vedoucí samostatných prací studentů Všeobecného lékařství, LF MU Brno
 • 1999-2015: vyučující v praktických cvičeních, demonstracích a seminářích z Fyziologie a Neurověd, Fyziologický ústav LF MU
Zaměření výzkumu
 • Elektrofyziologické koreláty kognitivních funkcí člověka
 • Elektrofyziologické koreláty funkčních abnormalit u neuropsychiatrických onemocnění
 • Klidová funkční kortiko-subkortikálních konektivita lidského mozku
Výzkumné projekty
 • 2020 - 2023 - Work package leader- Neural mechanisms of dialectical behavioral therapy in patinets with borderline personality disorder (NU20-04-00410)
  Sponsor: Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2020 - 2026
 • 2017 – 2019 - Principal Investigator - Deep brain targets for neurostimulation in affective disorders (739939) https://cordis.europa.eu/project/id/739939
  Sponsor: European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie Action - Individual Fellowships (Call H2020/MSCA/IF/2016)
 • 2016 – 2019: Work package leader- Modulation of functional connectivity of the large scale cortical networks by deep brain stimulation of subthalamic nucleus (16-33798A)
  Sponsor: Ministry of Health of the Czech Republic
 • 2015 – 2018: Work package leader - Impulsivity phenotypes and their clinical impact in neuropsychiatric disorders (15-30062A)
  Sponsor: Ministry of Health of the Czech Republic
 • 1999 – 2002: Member of the team - Plasticity of Regulatory Mechanisms of the Central Nervous Systems(MSM141100001)
  Sponsor: Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Akademické stáže
 • 04/2019: Klinická stáž během Marie Skłodowska-Curie Action, Mood Disorder Unit, Department of Psychiatry and Mental Health, Service of Psychiatric Specialties, Geneva University Hospital, Ženeva, Švýcarsko; mentor: Prof. Alexandre Dayer
 • 05/2017 – 04/2019: Marie Skłodowska-Curie Action Post-Doctoral Research Fellow, Faculty of Medicine, Department of Basic Neurosciences, University of Geneva, Ženeva, Švýcarsko; mentor: Prof. Christoph M. Michel
 • 09/2014 - 11/2014 Postdoktorský výzkumný pobyt zaměřený na studium kortiko-subkortikálních vztahů lidského mozku, Geneva University Hospital, Functional Brain Mapping Lab, Ženeva, Švýcarsko, školitel: Prof. Christoph M. Michel
 • 04/2001 - 06/2001 Doktorský výzkumný pobyt zaměřený na studium evokovaných potenciálů, Serviço de Neurofisiologia, Hospital Santo António/Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugalsko; školitel: Prof. António Martins da Silva
Univerzitní aktivity
 • 2015 – 2017: členka odborné komise pro organizaci Masaryk University Life Sciences Seminar Series
 • 2012 – 2017: Organizátorka obhajob Samostatných prací studentů všeobecného lékařství, Fyziologický ústav/Psychiatrická klinika, LF MU, Brno
 • od 2017: Oponentka disertačních a bakalářských prácí, Univerzita Komenského v Bratislavě, Masarykova Univerzita v Brně
Mimouniverzitní aktivity
 • Předsedkyně Společnosti pro výzkum stresu ČLS JEP
 • Členka České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
 • Členka České fyziologické společnosti ČLS JEP
 • Recenzentka pro časopisy: Brain Topography, Behavioural Brain Research, Neuropsychologia, Activitas Nervosa Superior, Electronics, Journal of Personalised Medicine, PLOS One
 • Recenzentka projektů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (2017)
 • Členka redakční rady časopisu Activitas Nervosa Superior (Springer)
Vybrané publikace
 • KOENIG, Thomas, Sarah DIEZIG, Sahana N KALBURGI, Elena ANTONOVA, Fiorenzo ARTONI, Lucie BRECHET, Juliane BRITZ, Pierpaolo CROCE, Anna CUSTO, Alena DAMBORSKÁ, Camila DEOLINDO, Markus HEINRICHS, Tobias KLEINERT, Zhen LIANG, Michael M MURPHY, Kyle NASH, Chystopher NEHANIV, Bastian SCHILLER, Una SMAILOVIC, Povilas TARAILIS, Miralena I TOMESCU, Eren TOPLUTAS, Federica VELLANTE, Anthony ZANESCO, Filippo ZAPPASODI, Qihong ZOU a Christoph M MICHEL. EEG-Meta-Microstates: Towards a more objective use of resting-state EEG microstate findings across studies. BRAIN TOPOGRAPHY. UNITED STATES: SPRINGER, s. 1-14. ISSN 0896-0267. doi:10.1007/s10548-023-00993-6. 2024. URL info
 • CHIVU, Alina, Simona A PASCAL, Alena DAMBORSKÁ a Miralena I TOMESCU. EEG Microstates in Mood and Anxiety Disorders: A Meta-analysis. BRAIN TOPOGRAPHY. DORDRECHT: SPRINGER, s. 1-12. ISSN 0896-0267. doi:10.1007/s10548-023-00999-0. 2024. URL info
 • TRENADO, Carlos, Ignacio MENDEZ-BALBUENA, Alena DAMBORSKÁ, Amir HUSSAIN, Mufti MAHMUD a Mohammad R DALIRI. Editorial: The new frontier in brain network physiology: from temporal dynamics to the principles of integration in physiological brain networks. In Frontiers in Computational Neuroscience. FRONTIERS MEDIA SAAVENUE DU TRIBUNAL FEDERAL 34, LAUSANNE CH-1015, SWITZERLAND. s. 1242834. ISSN 1662-5188. doi:10.3389/fncom.2023.1242834. 2023. URL info
 • BARTEČKŮ, Elis, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavel KŘENEK, Alena DAMBORSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Jan KUČERA, Jana KUČEROVÁ a Julie DOBROVOLNÁ. Osteocalcin levels decrease during the treatment of an acute depressive episode. Frontiers in Psychiatry. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, roč. 13, August 2022, s. 1-8. ISSN 1664-0640. doi:10.3389/fpsyt.2022.893012. 2022. URL info
 • DAMBORSKÁ, Alena, Martin LAMOŠ, D. BRUNET, S. VULLIEMOZ, Martina BOČKOVÁ, Barbora DEUTSCHOVÁ, Marek BALÁŽ a Ivan REKTOR. Resting-State Phase-Amplitude Coupling Between the Human Subthalamic Nucleus and Cortical Activity: A Simultaneous Intracranial and Scalp EEG Study. BRAIN TOPOGRAPHY. DORDRECHT: SPRINGER, roč. 34, č. 3, s. 272-282. ISSN 0896-0267. doi:10.1007/s10548-021-00822-8. 2021. URL info
 • DAMBORSKÁ, Alena, Eliška HONZÍRKOVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Sylvie FEDOROVÁ, Šimon ONDRUŠ, Christoph M. MICHEL a Maria RUBEGA. Altered directed functional connectivity of the right amygdala in depression: high-density EEG study. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, roč. 10, č. 1, s. 1-14. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-61264-z. 2020. URL info
 • DROBISZ, Dominik a Alena DAMBORSKÁ. Deep brain stimulation targets for treating depression. BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH. Amsterdam: Elsevier Science, roč. 359, Feb 2019, s. 266-273. ISSN 0166-4328. doi:10.1016/j.bbr.2018.11.004. 2019. URL info
 • DAMBORSKÁ, Alena, Miralena, I. TOMESCU, Eliška HONZÍRKOVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Sylvie FEDOROVÁ, Šimon ONDRUŠ a Christoph M. MICHEL. EEG Resting-State Large-Scale Brain Network Dynamics Are Related to Depressive Symptoms. Frontiers in Psychiatry. Lausanne: Frontiers, roč. 10, č. 548, s. 1-10. ISSN 1664-0640. doi:10.3389/fpsyt.2019.00548. 2019. URL info
 • DAMBORSKÁ, Alena, Camille PIGUET, Jean-Michel AUBRY, Alexandre G. DAYER, Christoph M. MICHEL a Cristina BERCHIO. Altered Electroencephalographic Resting-State Large-Scale Brain Network Dynamics in Euthymic Bipolar Disorder Patients. Frontiers in Psychiatry. Lausanne: Frontiers, roč. 10, NOV 15 2019, s. 1-10. ISSN 1664-0640. doi:10.3389/fpsyt.2019.00826. 2019. URL info
 • KUKLETA, Miloslav, Alena DAMBORSKÁ, Baris TURAK a Jacques LOUVEL. Evoked potentials in final epoch of self-initiated hand movement: A study in patients with depth electrodes. International Journal of Psychophysiology. AMSTERDAM: Elsevier Science, roč. 117, July, s. 119-125. ISSN 0167-8760. doi:10.1016/j.ijpsycho.2017.05.004. 2017. info
 • DAMBORSKÁ, Alena, Robert ROMAN, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Post-movement processing in visual oddball task - Evidence from intracerebral recording. Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, roč. 127, č. 2, s. 1297-1306. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2015.08.014. 2016. URL info
 • KUKLETA, Miloslav, Alena DAMBORSKÁ, Robert ROMAN, Ivan REKTOR a Milan BRÁZDIL. The primary motor cortex is involved in the control of a non-motor cognitive action. Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, roč. 127, č. 2, s. 1547-1550. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2015.11.049. 2016. URL info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Jan CHLÁDEK, Ivan REKTOR, Pavel JURÁK, Miroslav SVĚTLÁK, Alena DAMBORSKÁ, Daniel Joel SHAW a Miloslav KUKLETA. Hippocampal negative event-related potential recorded in humans during a simple sensorimotor task occurs independently of motor execution. Hippocampus. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, roč. 23, č. 12, s. 1337-1344. ISSN 1050-9631. doi:10.1002/hipo.22173. 2013. URL info
 • SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, Robert ROMAN, Stanislav JEŽEK, Alena DAMBORSKÁ, Jan CHLÁDEK, Daniel Joel SHAW a Miloslav KUKLETA. Stress-Induced Alterations of Left-Right Electrodermal Activity Coupling Indexed by Pointwise Transinformation. Physiological Research. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Physiology, roč. 62, č. 6, s. 711-719. ISSN 0862-8408. 2013. URL info
 • DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Eva JANOUŠOVÁ, Jan CHLÁDEK a Miloslav KUKLETA. Late divergence of target and nontarget ERPs in a visual oddball task. Physiological Research. Praha: Akademie věd ČR, roč. 61, č. 3, s. 307-318. ISSN 0862-8408. 2012. info

14. 1. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info