doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení UK - Filozofická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 6. 2017
Datum ukončení řízení 1. 1. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Sociální pedagogika - věda, praxe, profese. K problému utváření oborové a profesní identity sociální pedagogiky
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. (UMB - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 10. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. (TU - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (ZČU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (Pedagogická fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 11. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info