doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.


Kancelář: pav. 06/02006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3368
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Fyzika plazmatu
Habilitační práce (veřejná část) Plazmatická modifikace povrchových a mechanických vlastností materiálů
Datum zahájení 4. 11. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. David Trunec, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. (FCH VUT Brno)
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (VUT Brno)
doc. RNDr. Anna Zahoranová, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Oponenti doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (MU - pedagogická fakulta)
doc. RNDr. František Lofaj, DrSc. (Ústav materiálového výskumu SAV, Košice)
prof. Ing. Dr. Pavel Chrástka, DrSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 12. 2012
Datum zasedání VR fakulty 5. 12. 2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 2. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info