doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.


Kancelář: pav. 06/02006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3368
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Fyzika plazmatu
Habilitační práce (veřejná část) Plazmatická modifikace povrchových a mechanických vlastností materiálů
Datum zahájení 4.11.2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. David Trunec, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. (FCH VUT Brno)
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (VUT Brno)
doc. RNDr. Anna Zahoranová, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Oponenti doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (MU - pedagogická fakulta)
doc. RNDr. František Lofaj, DrSc. (Ústav materiálového výskumu SAV, Košice)
prof. Ing. Dr. Pavel Chrástka, DrSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 5.12.2012 13:00
Datum zasedání VR fakulty 5.12.2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.2.2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info