Samuel Henri Bidaud, PhD.

Ústav románských jazyků a literatur


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Samuel Bidaud
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci
Obor řízení Obecná a diachronní lingvistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 3. 2020
Datum ukončení řízení 1. 5. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Études de linguistique théorique et romane
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The publication of the habilitation thesis would damage the interest of its publisher, Editions et Presses Universitaires de Reims.
Oponenti habilitační práce Prof. Sophie Saffi (Aix Marseille univerzita)
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Jorge Juan Vega y Vega, Ph.D. (Univerzita Las Palmas)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 12. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Philippe Monneret (Univeerzita Paříž IV Sorbonne)
prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (Filozofická fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 3. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info