PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra anglického jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/1015
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4275
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

PhDr. Alena Kašpárková
 • Narozena 28. října 1960 v Brně, rozvedená, 2 děti
Katedra anglického jazyka a literatuŕy
 • Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 9 - 11
  603 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1992: státní závěrečná zkouška z anglického jazyka a literatury s didaktikou pro 2. 3. stupeň, FF UJEP Brno
 • 1986: PhDr., učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - pedagogika
 • 1984: Mgr., pedagogika s didaktikou, ruský jazyk a literatura s didaktikou, FF UJEP Brno. Diplomová práce: O vyučování ruštině na SOU
 • 2015: PhD., program PdF D-PD Pedagogika, MU Brno. Disertační práce: Příležitosti k ústní interakci a rozvoji komunikační kompetence při výuce angličtiny s interaktivní tabulí
Přehled zaměstnání
 • 2006-dosud: PdF MU , Katedra anglického jazyka a literatury, odborný asistent
 • 1992 – 2008: Konzervatoř Brno, učitelka angličtiny
 • 1984 – 1991: Základní škola Brno Holzova, učitelka ruštiny na 2. stupni
Pedagogická činnost
 • Výuka starších žáků, adolescentů a dospělých
 • Didaktika
 • Využití literatury ve výuce angličtiny
 • Praktický jazyk v programu Učitelství pro 1. stupeň
 • Moderování online kurzu Angličtina Online
 • Koordinování a moderování online kurzu Angličtina Online - Mluvený projev
 • Výuka v online kurzu Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů
 • Organizace a výuka intenzivního jazykově metodického kurzu ve Fryštáku
 • Organizace intenzivního jazykově metodického kurzu v Barnstaplu ve Velké Británii
 • Vedení metodicky zaměřených diplomových, bakalářských a závěrečných prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2008:doktorský studijní program PedFD-PD Pedagogika, kombinovaná forma
 • Příležitosti k rozvoji komunikační kompetence při vyučování angličtiny s interaktivní tabulí
Členství ve výborech odborných společnostech
 • Členka International Advisory Board for Educational Sciences, International Research Institute, Komárno
Vybrané publikace
 • DOBROVOLNÁ, Alena. Ústní interakce a rozvoj komunikační kompetence při výuce angličtiny s interaktivní tabulí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 178 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. Svazek 2. ISBN 978-80-210-8484-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8485-2016. 2016. URL info
 • DOBROVOLNÁ, Alena. Using Interactive Board and Communication in Teaching English at Lower-Secondary Stage of Elementary School. Practice and Theory in Systems of Education. roč. 10, 2015, č. 1, s. 16-22. ISSN 1788-2591. doi:10.1515/ptse-2015-0002. 2015. URL info
 • DOBROVOLNÁ, Alena. Příležitosti k ústní interakci a rozvoji komunikační kompetence při výuce angličtiny s interaktivní tabulí. Brno, 2014. info
 • DOBROVOLNÁ, Alena. Using interactive boards and communication in teaching English at lower-secondary stage of elementary school, research results. In 2nd IRI International Educational Conference. 2014. info
 • DOBROVOLNÁ, Alena. Komunikace a komunikační kompetence. In Eva Polesná. Multikulturně v teorii i praxi. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. s. 9-17. Network of Educators of Foreign Language Teachers. ISBN 978-80-7414-616-9. 2013. info
 • DOBROVOLNÁ, Alena. Využití interaktivní tabule při vyučování anglickému jazyku na 2. stupni ZŠ. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 159-171. Spisy Pedagogické fakulty MU 165. ISBN 978-80-210-6682-3. 2013. info
 • No Learner Left Behind. 2012. info
 • DOBROVOLNÁ, Alena a Jaroslav SUCHÝ. Songs and Poetry in a Language Classroom. 2012. info
 • DOBROVOLNÁ, Alena. Cvičení v tištěné a interaktivní učebnici Way to Win a jejich typy se zřetelem k rozvoji komunikační kompetence. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 89 - 97. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5. 2012. info
 • Teaching Methods Applied with Interactive Boards in ELT Lessons. 2011. info
 • KAŠPÁRKOVÁ, Alena. Vyučovací metody a výuka angličtiny s interaktivní tabulí. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S.: Výzkum výuky cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita. s. 35 - 47. ISBN 978-80-210-5719-7. 2011. info
 • KAŠPÁRKOVÁ, Alena. All the Doors Open. In Konference pro učitele angličtiny. 2010. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Pavla BUCHTOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Rita Chalmers COLLINS, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Michael GEORGE, Helena HAVLÍČKOVÁ, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Ivana HROZKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Renata POVOLNÁ, Irena PŘIBYLOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Radek VOGEL, Naděžda VOJTKOVÁ, Hana WAISSEROVÁ a Jana ZERZOVÁ. Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 219 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. 2009. info

11. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info