doc. MUDr. Tomáš Kempný, PhD.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Tomáš Kempný, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Klinika MEDICent
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 8. 2020
Datum ukončení řízení 1. 11. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Rekonstrukce končetin kostními vaskularizovanými laloky
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. (Klinika plastickej chirurgie, FNsP Ružinov, Bratislava)
doc. MUDr. Libor Streit, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. (Ortopedické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 2. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Ján Koller, Ph.D. (Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UN Bratislava)
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. (Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)
doc. MUDr. Eugen Frišman, PhD. (Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta a Nemocnica AGEL Košice-Šaca)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 4. 2021
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 5. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info