doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 28. 3. 1997
Datum ukončení řízení 1. 6. 2000
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 6. 2000
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Horák, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (Ff UK Bratislava, SK)
prof. PhDr. Jaroslava Pešková, CSc. (PedF UK Praha)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr.Jan Štěpán, CSc. (FF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 6. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info