doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. dr. Ivana Holzbachová, CSc., narozena 30. června 1946 v Hradci Králové, svobodná, bezdětná
Pracoviště
 • Katedra filozofie
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  Arne Nováka 1
  602 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • docentka dějin filozofie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1993: řádná docentura, FF MU, Brno
 • 1992: habilitace. "Společnost - struktura - dějiny", FF MU, Brno
 • 1974: CSc."Spor o vědeckou interpretaci dějin jako zákonitého vývojového procesu", FF UJEP, Brno
 • 1968: PhDr. "Sombartův rozbor marxismu", FF UJEP, Brno
Přehled zaměstnání
 • 1990: docentka dějin filozofie na kat. filozofie FF MU, Brno
 • 1974: odborná pracovnice na kat. filozofie FF UJEP, Brno
 • 1968: aspirantka kat. filozofie a metodologie věd FF UJEP, Brno
Pedagogická činnost
 • Filozofie dějin
 • filozofie společnosti
 • metodologie vědy
 • četba Poppera
 • filozofie pro nefilozofické obory
 • filozofie pro HEN
 • dějiny společenských teorií pro HEN
 • dějiny filozofie V
 • diplomový seminář
 • vedení doktorandů
 • členství ve zkušebních komisích pro ročníkové, bakalářské a státní závěrečné zkoušky.
Vědeckovýzkumná činnost
 • filozofie vědy
 • filozofie společnosti a dějin
 • dějiny filozofie
Akademické stáže
 • 1985 - 1986: tříměsíční vědecká stáž na kat. filozofie Havanské univerzity
 • 1987: měsíční vědecká stáž na Institut für Europäische Geschichte, Mohuč
 • 1996: měsíční vědecká stáž ve Vídni
Universitní aktivity
 • 1990-: šéfredaktorka časopisu Universitas
 • 1998-: členka ediční rady FF MU
 • 1999-: členka Akademického senátu FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 1990-: Předsedkyně brněnské pobočky Jednoty filosofické
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1990-: předsedkyně brněnské odbočky Jednoty filosofické
 • 1990-: šéfredaktorka časopisu Universitas
 • 1985-: přednášky na Kubě, ve Vídni, Bratislavě, Paříži, Dijonu
Vybrané publikace
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Voltairovo pojetí náboženství. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57/2010, č. 1, s. 59-67. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Změna ve vědě. Lze srovnávat T. S. Kuhna a M. Foucaulta? SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. LV, č. 1, s. 69 - 80. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Spenglerovo pojetí dějin a kultury v Der Untergang des Abendlandes. In Filozofia blizsa zyciu. Warszawa: Wysza szkola finansów i zarzadzania, 2005, s. 291 - 306, 15 s. ISBN 83-88953-76-1. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Lenka Řezníková: Moderna&historismus. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2005, roč. 53, č. 5, s. 791-794. ISSN 0015-1831. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofia w Brnie - tradycje i wspólczesnosc. Anthropos. Lublin, 2004, roč. 3, č. 2004, s. 159 - 168. ISSN 1732-6680. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Roger Chartier: Au bord de la falaise - recenze. Filosofický časopis. Praha: FÚ AV ČR, 2004, roč. 52, č. 3, s. 499 -503, 4 s. ISSN 0015-1831. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perepektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 295 s. ISBN 80-210-3593-5. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Annales na konci 20. století. Časopis Matice moravské. Brno, 2003, roč. CXXII, č. 2, s. 491-506, 15 s. ISSN 0323-052X. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Příspěvky k otázkám filozofie vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 150 s. Spisy Filozofické fakulty. ISBN 80-210-3224-3. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Tocquevillovy názory na Francouzskou revoluci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B 49, s. 51-67. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Francis Fukuyama. Wielki Wstrzas. Natura ludska i odbudova porzadku spolecznego. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B 49, s. 193-195. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Paul K. Feyerabend Rozprava proti metodě. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. první. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 198 - 199. ISBN 80-210-2815-7. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Tocquevillovo pojetí dějin a jejich zkoumání. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 2002, roč. 121, č. 1, s. 115 - 124. ISSN 0323-052X. info
 • HORYNA, Břetislav. Pojetí teorie poznání v Schellingových Světavěcích. In Bratislavské přednášky. první. Brno: Vydavatelství MU, 2002, s. 103-141, 37 s. Spisy katedry filosofie FF MU. ISBN 80-210-2963-3. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Dominique Bourg - Jean-Michel Besnier: Peut-on encore croire au progrés? Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B 49, s. 191-193. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Pascal Nouvel: L'art d'aimer la science. Filosofický časopis. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 2002, roč. 50, č. 4, s. 700 - 702. ISSN 0015-1831. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Ernst Mach a vědecké poznání. Brno: MU, 2001, 11 s. SPFBU; B 48. ISBN 80-210-2622-7. info
 • MARTIN, Thierry. Cournot, filosof pravděpodobnosti. Překlad: Ivana Holzbachová. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2001, 15 s. Filosofický časopis, č. 2. ISBN 0015-1831. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Tatiana Sedová: Úvod do filozofie socialneho poznania. Brno: Masarykova univerzita, 2001. SPFFBU, B 48. ISBN 80-210-2622-7. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Isaiah Berlin: Čtyři eseje o svobodě. Brno: Masarykova universita, 2001, 2 s. SPFFBU, B-48. ISBN 80-210-2622-7. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina. In Filosofie po postmoderně. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 109 - 113, 14 s. ISBN 80-210-2724-X. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Jean-Pierre Changeux - Paul Ricoeur: La nature et la regle. první. Praha: Filosofický ústav ČSAV, 2001. Filosofický časopis, č. 4. ISBN 0015-1831. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. O jedné "malé" učebnici. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, roč. 2000, B 47, s. 153-159. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, roč. 2000, B 47, s. 127-140. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Dějiny společenských teorií. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, 106 s. ISBN 80-210-2357-0. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofické a metodologické problémy vědy. Vydání 2. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 135 s. ISBN 80-210-2394-5. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda o dějinách a věda o vědě. In O francouzské filozofii. Brno: Masarykova universita v Brně, 1999, s. 96-139. ISBN 80-210-2039-3. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda a její společenské a kulturní pozadí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, roč. 46, B 46, s. 21-33. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Francis Fukuyama o vzniku demokracie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, roč. 46, B 46, s. 121-133. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Francis Fukuyama o konfliktu kultur. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, roč. 46, B 46, s. 139-143. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Helena Pavlincová, Břetislav Horyna: Filosofie náboženství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, roč. 46, B 46, s. 145-147. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Jaroslava Pešková: Role vědomí v dějinách a jiné eseje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, roč. 46, B 46, s. 151-152. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Jean Delumeau: Strach na Západě ve 14. - 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, roč. 46, B 46, s. 153-156. ISSN 0231-7664. info
 • AUGÉ, Marc. Antropologie současných světů. Překlad Ivana Holzbachová. Brno: Atlantis, 1999, 126 s. ISBN 80-7108-154-X. info
 • GABRIEL, Jiří, Josef KROB, Helena PAVLINCOVÁ a Jan ZOUHAR. Slovník českých filozofů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, 697 s. 34 hesel. ISBN 80-210-1840-2. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Obraz českých dějin u Voltaira. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, roč. 1998, B 45, s. 33-36. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Qu`est ce que individu? Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, roč. 1997, B 44, s. 21-24. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. J. L. Fischer a krize společnosti. In J. L. Fischer a filosofie XX. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997, s. 22-24. ISBN 80-7067-680-9. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. O autorovi. In Technologický úděl. Praha: Filosofia, 1997, s. 277-281. ISBN 80-7007-097-8. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. André-Jean Festugiére: Epikúros a jeho bohové. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1997, roč. 5, č. 2, s. 171. ISSN 1210-3640. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Aron Gurevič: Nebe, peklo, svět. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1997, roč. 5, č. 2, s. 172-173. ISSN 1210-3640. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. J. Le Goff: Une vie pour l`histoire. Časopis Matice moravské. V Brně: Matice moravská v Brně, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 458-459. ISSN 0323-052X. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. L`histoire et le métier d`historien en France. Časopis Matice moravské. V Brně: Matice moravská v Brně, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 462-465. ISSN 0323-052X. info
 • SALOMON, Jean-Jacques. Jean-Jacques Salomon: Technologický úděl. Přel. Ivana Holzbachová. Praha: Filosofia, 1997, 287 s. ISBN 80-7007-097-8. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Edgar Morin - Komplexní myšlení. In Tři studie o francouzské filosofii. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 75-101. ISBN 80-210-1507-1. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Stephen Toulmin - objektivnost a relativita vědeckého poznání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996, roč. 1996, B 43, s. 35-44. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Karl Popper (1902-1994). Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)]. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 221-236. ISSN 0015-1831. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Škola Annales a současné pojetí dějin (antologie textů). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995, 59 s. ISBN 80-210-1098-3. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Problém relativismu v moderní vědě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995, roč. 1995, B42, s. 73-79. ISSN 0231-7664. info
 • MORIN, Edgar. Věda a svědomí. Přel. Ivana Holzbachová. Brno: Atlantis, 1995, 133 s. ISBN 80-7108-108-6. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. J. L. Fischer a krize evropské kultury. In Hledání řádu skutečnosti. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, s. 145-160. ISBN 80-210-0968-3. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda a filozofie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994, roč. 1994, B 41, s. 49-57. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Sociální filozofie, antologie textů. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, 129 s. ISBN 80-210-0586-6. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Proč filozofie vědy? Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, roč. 1992, B 39, s. 17-27. ISSN 0231-7664. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. J. L. Fischer a strukturalismus. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, s. 11-13. ISBN 80-210-0737-0. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ, katedra filozofie. Konec ontologie? Redakce Ivana Holzbachová, Josef Krob, Josef Šmajs. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, 156 s. ISBN 80-210-0765-6. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. K problému společenské podmíněnosti vědy. In Věda a kultura. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, s. 64-68. ISBN 80-210-0411-8. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Metafyzické základy pojetí vědy Henri Berra. Filozofia. Bratislava: Infopress, 1993, roč. 1992, č. 6, s. 339-348. ISSN 0046-385X. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Úvod. In Věda a kultura. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, s. 5-6. ISBN 80-210-0411-8. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Megatrendy? Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993, roč. 41, č. 6, s. 1090-1094. ISSN 00015-1831. info

1. 12. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info