prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

vedoucí katedry – Katedra trestního práva


kancelář: 229
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4806
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Právnická fakulta
Obor řízení Trestní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 4. 2002
Datum ukončení řízení 1. 6. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí
Oponenti habilitační práce JUDr. Stanislav Rizman (Ústavní soud ČR Brno)
JUDr. Marie Vanduchová,CSc. (Právnická fakulta UK Praha)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 3. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Pavel Baláž CSc. (Trnavská univerzita - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Jan Musil, CSc. (Policejní akademie ČR)
doc. JUDr. Helena Válková CSc. (Západočeská univerzita - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (MU - Právnická fakulta)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 3. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Trestní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 24. 5. 2016
Datum ukončení řízení 19. 6. 2017
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 11. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (Ústavní soud ČR)
prof. JUDr. Jan Musil, CSc. (Ústavní soud ČR)
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (Nejvyšší soud)
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 12. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 21. 3. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info