Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 1. 2000
Datum ukončení řízení 1. 7. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Deciding Regular Properties in Simple Process Algebras
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (ÚIVT FEI VUT Brno)
professor Javier Esparza (Technická univerzita Mnichov)
professor Colin Stirling (Univerzita v Edinburgu)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 5. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (FEI VUT Brno)
prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. (ÚI AV ČR Praha)
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. ()
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. ()
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 6. 2000
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Katedry
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 11. 1. 2007
Datum ukončení řízení 5. 11. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 3. 2007
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Luboš Brim, CSc. (Katedry)
prof. RNDr. Petr Hájek DrSc. (UIVT AV ČR Praha)
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF UK Praha)
doc. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. (MÚ AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 4. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info