Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL Lékařské fakulty