prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

přednosta kliniky – Klinika pracovního lékařství


telefon: 543 182 885
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 21. 11. 2002
Datum ukončení řízení 1. 6. 2004
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 2. 2003
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc. (Jesseniova lékařská fakulta UK Martin)
doc. MUDr. Jarmila Fialová, CSc. (Univerzita Palackého Olomouc- lékařská fakulta)
prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. (Karlova Univerzita - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof. MUDr.Jiří Vyskočil, DrSc. (MU - Lékařská fakulta, emerit.prof.)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 2. 2003