prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

přednosta kliniky – Klinika pracovního lékařství


telefon: 543 182 885
e‑mail:
Školitel

Obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Obor: Vnitřní nemoci

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech