doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Brno
Obor habilitace Molekulární biologie a genetika
Habilitační práce (veřejná část) Lidský genom a epigenom a jeho 3D-struktura a funkce
Datum zahájení 5. 3. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (MU Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. (III. interní klinika VFN Praha)
prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. (VUVeL Brno)
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. (1. LF UK Praha)
Oponenti prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové)
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (Ústav hematologie a krevní transfúze Praha)
doc. RNDr. Josef Nedvídek, CSc. (UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2010
Datum zasedání VR fakulty 26. 5. 2010
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 7. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info