doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 23. 2. 2023
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 10. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. (Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze)
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (JČU v Českých Budějovicích; Biologické centrum AV ČR)
Dr. Jean-Louis Mergny (Institut Polytechnique de Paris, Palaiseau, Francie)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 10. 2023
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 23. 1. 2024

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Brno
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 3. 2009
Datum ukončení řízení 1. 7. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Lidský genom a epigenom a jeho 3D-struktura a funkce
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové)
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (Ústav hematologie a krevní transfúze Praha)
doc. RNDr. Josef Nedvídek, CSc. (UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (MU Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. (III. interní klinika VFN Praha)
prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. (VUVeL Brno)
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. (1. LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info