doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Brno
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 3. 2009
Datum ukončení řízení 1. 7. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Lidský genom a epigenom a jeho 3D-struktura a funkce
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové)
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (Ústav hematologie a krevní transfúze Praha)
doc. RNDr. Josef Nedvídek, CSc. (UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (MU Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. (III. interní klinika VFN Praha)
prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. (VUVeL Brno)
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. (1. LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info