doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Pedagogické fakulty
vedoucí katedry – Katedra ruského jazyka a literatury


kancelář: bud. A/5003
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4677
e‑mail:
Školitel

Obor: Didaktika cizího jazyka

Obor: Jazyková a literární komunikace

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech