doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů Masarykovy univerzity
vedoucí katedry – Katedra ruského jazyka a literatury


kancelář: 366
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1043
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno : Simona
 • Příjmení : Koryčánková
 • Akademické tituly : Doc. (2016, FF MU, Brno); PhDr., PhD. (1997, FF MU Brno), Mgr. (2013, FF MU Brno)
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • Katedra ruského jazyka a literatury
Funkce na pracovišti
 • Prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů
 • Vedoucí katedry ruského jazyka a literatury
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • vysokoškolské studium : PdF MU, obor Ruský jazyk a literatura - dějepis, ukončeno v roce 1993 (Mgr.)
 • doktorské studium : FF MU, Ruský jazyk, ukončeno v roce 1997 (PhDr., Ph.D.)
 • vysokoškolské studium : FF MU, Psychologie, ukončeno v roce 2013 (Mgr.)
 • habilitační řízení: Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky), ukončeno v roce 2016 (Doc.)
Přehled zaměstnání
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno: (1994 - dosud)
Pedagogická činnost
 • docentka katedry ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (předměty: lexikologie, stylistika, didaktika ruštiny, překladový seminář, seminář k diplomové/bakalářské práci)
 • vedoucí diplomových a bakalářských prací z oblasti ruské lexikologie a stylistiky, překladu ruské povídkové tvorby, didaktiky ruského jazyka
 • školitelka doktorských prací - Didaktika cizího jazyka - ruský jazyk
Projektová a výzkumná činnost
 • Koordinátor projektu za HS - Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170). Trvání: 1/2020 — 12/2022
 • Řešitel - Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952). Trvání: 3/2018 — 8/2020
 • Řešitel - Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366). Trvání: 1/2018 — 12/2020
 • Spoluřešitel (D2) výzkumného záměru Pedagogické fakulty MU - Škola a zdraví pro 21. století. Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. Identifikační kód záměru: MSM0021622421. Trvání: 2005-2011
 • Lektor výukového modulu projektu - Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND (CZ.1.07/1.3.41/0.0043). Trvání: 2013/ 2014
 • Garant/školitel projektu OP VK Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti (CZ.1.07/2.3.00/35.0005). Trvání: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014
 • Spoluřešitelka projektu FRMU Reálie Ruska (MUNI/FR/0956/2015) Trvání: 2016

 • Výzkum v oblasti ruské lexikologie, zvláště lexikálně sémantický rozbor filosofické poezie období konce 19. a počátku 20. stol. v Rusku.
 • Výzkum v oblasti ruského symbolismu, zvláště manifesty ruského symbolismu a jejich kulturní pozadí.
 • Výzkum v oblasti ruské filosofie, zvláště období konce 19. a počátku 20. století. Specializace na osobnost a dílo ruského filosofa a básníka V. S. Solovjova.
 • Výzkum v oblasti metodiky výuky ruského jazyka.
Přednáškové pobyty v zahraničí
 • Výběrově:
 • 2011 (září) Španělsko, Universidad de Granada
 • 2011 (listopad) Rusko, Moskevská státní univerzita
 • 2011 (říjen) Bělorusko, Minsk, Běloruská státní univerzita
 • 2012 (září) Rusko, Iževsk, Udmurtská státní univerzita
 • 2012 (říjen) Rusko, Tomská státní univerzita
 • 2013 (říjen) Rusko, Tomská státní univerzita
 • 2016 (duben) Rusko, Tomská státní univerzita
 • 2016 (září) Kazachstán, Astana, Státní univerzita L.N.Gumiljova
 • 2018 (září) Rusko, Tomská státní univerzita
 • 2018 (říjen) Polsko, Slezská univerzita v Katowicích
Universitní aktivity
 • Prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů
 • Vedoucí katedry ruského jazyka a literatury
 • Členka Vědecké rady PdF MU
 • Zástupce MU v RVŠ
 • Členka Rady pro rozvoj výzkumných infrastruktur
 • Členka Oborové komise (Didaktika cizího jazyka)
 • Garant studijních programů: Učitelství ruského jazyka pro základní školy; Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Mimouniversitní aktivity
 • Členka vědecké rady Filozofické fakulty PU v Prešově;
 • Členka Nezávislé odborné komise – poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro odborné posouzení didaktického testu RJ maturitní zkoušky;
 • Předsedkyně ústřední komise Soutěže v ruském jazyce pro kategorii SŠ (Národní pedagogický institut České republiky);
 • Místopředsedkyně Jazykovědného sdružení - pobočky JmK;
 • Členka České asociace slavistů (ČAS);
 • Poradenství a psychoterapie zaměřené na člověka (C. Rogers), Český institut PCA, Brno
Odborné aktivity
 • Předsedkyně/členka organizačních výborů mezinárodních odborných konferencí (Rusko, Kazachstán, Gruzie);
 • Členství v redakčních radách odborných periodik (Česká republika, Rusko, Španělsko);
 • Přednáškové pobyty (Rusko, Španělsko, Německo, Estonsko, Litva, Polsko, Kazachstán, Gruzie, Slovensko)
Vybrané publikace
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Poetic texts in teaching of Russian on B1 level (on the example of working with vocabulary denoting perception in the poems of O. Březina and V. S. Solovyov). In Simona Koryčánková, Anastasija Sokolova. Current issues of the Russian language teaching XIV. 1st electronic edition. Brno: Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 39-45. ISBN 978-80-210-9781-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9781-2020-5. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Janina KREJČÍ. Instruction in speech etiquette as a means of formation of sociolinguistic competence in the course of language education. WEST-EAST. Tbilisi: Publishing House "Universal", 2019, roč. 1, č. 1, s. 83-90. ISSN 2587-5434. doi:10.33739/2587-5434-2019-83-90. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Mesto aksiologičeskoj kategorii Vsejedinstva v russkoj literaturnoj kritike konca XIX veka. In Josef Dohnal. REVITALIZACE HODNOT: UMĚNÍ A LITERATURA IV. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2019. s. 479-489. ISBN 978-80-263-1476-9. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRYUKOVA. K voprosu o sredstvach vyraženija perceptivnoj semantiki v romaně Diny Rubinoj Sindrom Petruški. Philologia rossica. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 61-70. ISSN 2694-8826. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRYUKOVA. Chudožestvennaja realizacija perceptivnych obrazov v stihotvorenii O. Bržeziny Bratstvo verjaščich (na materiale originalnogo i perevodnych tekstov). Text Book Publishing. Ruská federace Tomsk: Faculty of Philology, Tomsk State University, 2019, roč. 2019, č. 21, s. 5-22. ISSN 2306-2061. doi:10.17223/23062061/21/1. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona, Larisa KRYUKOVA a Daria OLITSKAYA. Perceptivnaja kartina mira v poetičeskom perevode (na materiale russkogo i německogo perevodov stichotvorenija O. Březiny Vzgljad smerti. Tomsk State University Journal. Ruská federace: Tomsk State University, 2018, roč. 2018, č. 426, s. 39-46. ISSN 1561-7793. doi:10.17223/15617793/426/4. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko- semantičeskaja realizacija filosofski značimych poetičeskich obrazov v tvorčestve V. Solovjova i O. Březiny (paralleli i schodstva). In Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Lenka Paučová. Česká slavistika 2018. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů v.o.s., 2018. s. 41-48. ISBN 978-80-88296-00-3. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja realizacija ključevych obrazov-simvolov prirodnogo prostranstva v trorčestve V.S. Solovjova i O. Březiny. In Simona Koryčánková. Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII/Current Issues of the Russian Language Teaching XIII, 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 314-320. ISBN 978-80-210-9077-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku XIII, 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 594 s. ISBN 978-80-210-9077-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona, Larisa KRJUKOVA a Anna CHIZNIČENKO. Poetičeskaja kartina mira skvoz prizmu kategorii perceptivnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 235 s. ISBN 978-80-210-8446-9. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Verbalizacija zvukovogo prostranstva v poetičeskom tvorčestve V. S. Solovjova. Novaja rusistika/ Nová rusistika. Brno: Česká asociace slavistů v.o.s., 2015, Ročník VII, č. 1, s. 13-22. ISSN 1803-4950. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Lingvističeskije sredstva vyraženija avtorskogo mirovosprijatija v tekste originala i perevoda (na materiale stichotvorenija O.Březiny Nastrojenije). In L.A.Verbickaja a kol. Russkij jazyk i literatura v prostranstve mirovoj kultury, Materialy Kongressa MAPRJAL, Granada. 1. vyd. Sankt-Peterburg: MAPRJAL, 2015. s. 150-157. ISBN 978-5-9906636-2-6. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Verbalizacija vizualno-perceptivnych obrazov v poetičeskom tvorčestve serebrjanogo veka. In Jiří Gazda. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky 4. 1. vyd. Brno: ČAS, ÚS FFMU, 2015. s. 93-100. ISBN 978-80-906183-0-5. info

26. 10. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info