RNDr. Eva Trnová, PhD.


kancelář: bud. D/3017
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6380
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Eva Trnová, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 5. 11. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Selected Aspects of Science Teachers´ Continuing Professional Development Focused on Inquiry-Based Science Education
Oponenti habilitační práce doc. dr. Leszek Ryk (Univerzita Wroclaw - Centrum vzdělávání učitelů)
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. (OU - Přírodovědecká fakulta)
doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D. (UJEP - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 2. 2020
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Členové doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (UK - Matematicko-fyzikální fakulta)
prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. (UP - Přírodovědecká fakulta)
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (UPJŠ v Košiciach - Přírodovědecká fakulta)