doc. RNDr. Eva Trnová, PhD.

docentka – Katedra pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3017
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6380
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Eva Trnová, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 11. 2019
Datum ukončení řízení 1. 5. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Selected Aspects of Science Teachers´ Continuing Professional Development Focused on Inquiry-Based Science Education
Oponenti habilitační práce doc. dr. Leszek Ryk (Univerzita Wroclaw - Centrum vzdělávání učitelů)
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. (OU - Přírodovědecká fakulta)
doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D. (UJEP - Pedagogická fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 2. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Členové doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (UK - Matematicko-fyzikální fakulta)
prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. (UP - Přírodovědecká fakulta)
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (UPJŠ v Košiciach - Přírodovědecká fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 3. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info