prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta, l. gynekologicko-porodnická klinika
Obor řízení Gynekologie a porodnictví
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 26. 2. 1998
Datum ukončení řízení 19. 10. 1999
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 11. 1998
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Ladislav Pilka,DrSc. (Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta, ll. gynekologicko-porodnická klinika - emeritní prof.)
Členové prof. MUDr. Jaromír Bouda,CSc. (Karlova univerzita Plzeň, Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Evžen Čech,DrSc. (Karlova univerzita Praha, l. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. (Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Zdeněk Hájek,DrSc. (Karlova univerzita Praha, l. lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 11. 1998
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 13. 4. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info