prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. MUDr Aleš Roztočil, CSc., narozen 10. května 1953 v Brně, ženatý, 1 dítě
Pracoviště
 • Gynekologicko - porodnická klinika
  Masarykova Universita
  Obilní trh 11
  656 77 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
 • vedoucí porodního sálu a poporodního oddělení prac. Bohunice
 • zástupce přednosty pro školství
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1972-1978: Lékařská fakulta UJEP, Brno
 • 1982: Atestace I. stupně
 • 1986: Atestace II. stupně
 • 1990: Obhajoba externí aspirantury (CSc.)
 • 1993: Obhajoba habilitační práce
 • 1999: Jmenování profesorem
Pedagogická činnost
 • předseda oborové rady DSP pro gynekologii a porodnictví LF MU
 • vedoucí bakalářského studia "porodní asistentka" při LF MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • Grant IGA MZ ČR 5911-3
Akademické stáže
 • 1987: eight month research stay University Hospital Nimes France
 • 1982: 14 day stay University Hospital Molndal Sweden
Universitní aktivity
 • 1994 - dosud: studijní komise
 • 2002 - dosud: přístrojová komise

18. 9. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info