doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta
Obor řízení Teorie vyučování biologii
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 12. 1998
Datum ukončení řízení 14. 6. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Charakteristika významných ekosystémů v údolí Říčky jako součást biologického a ekologického vzdělávání
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Věra Opravilová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Hudec Karel, doc. RNDr., DrSc. (Ekologický institut Veronica Brno)
Zejda Jan, doc., Ing., DrSc. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 5. 1999
Složení habilitační komise
Předseda Kubíček František, prof., RNDr., CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
Členové Štěrba Oldřich, prof., MVDr., DrSc. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
doc. PhDr. Helena Musilová, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Hudec Karel, doc. RNDr., DrSc. (Ekologický institut Veronica Brno)
Zejda Jan, doc. Ing., DrSc. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 5. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info