doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 11. 2009
Datum ukončení řízení 1. 6. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Lékařsko-antropologická analýza kkosterních pozůstatků moravských a staroegyptských populací
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. (Pedagogická fakulta UP Olomouc)
prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (UP Olomouc - Fakulta tělesné kultury)
doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 3. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (UP Olomouc - Fakulta tělesné kultury)
doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. (UP Olomouc- Pedagogická fakulta)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 31. 3. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info