doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.


Kancelář: bud. 2/050
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 2879
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor habilitace Antropologie
Habilitační práce (veřejná část) Lékařsko-antropologická analýza kkosterních pozůstatků moravských a staroegyptských populací
Datum zahájení 20.11.2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (UP Olomouc - Fakulta tělesné kultury)
doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. (UP Olomouc- Pedagogická fakulta)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Oponenti doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. (Pedagogická fakulta UP Olomouc)
prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (UP Olomouc - Fakulta tělesné kultury)
doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 31.3.2010 14:00
Datum zasedání VR fakulty 31.3.2010
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.6.2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info