doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.


Kancelář: bud. 2/050
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 2879
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor habilitace Antropologie
Habilitační práce (veřejná část) Lékařsko-antropologická analýza kkosterních pozůstatků moravských a staroegyptských populací
Datum zahájení 20. 11. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (UP Olomouc - Fakulta tělesné kultury)
doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. (UP Olomouc- Pedagogická fakulta)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Oponenti doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. (Pedagogická fakulta UP Olomouc)
prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (UP Olomouc - Fakulta tělesné kultury)
doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 3. 2010
Datum zasedání VR fakulty 31. 3. 2010
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 6. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info