prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.

vedoucí výzkumného centra – Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin


kancelář: bud. C02/224
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4003
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 9. 2001
Datum ukončení řízení 1. 4. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Asking about ends
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Jozef Nosek, CSc. (UKo - Přírodovědecká fakulta)
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU - FVL)
doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB AV ČR Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 2. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc. (UK Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc. (UK Praha - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. František Marec, CSc. (JČU České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 2. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 12. 2008
Datum ukončení řízení 1. 5. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 11. 2009
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
doc. RNDr. Milan Bezděk, CSc. (BFÚ AV ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 11. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 12. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info