prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.

Vedoucí pracoviště – Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin


Kancelář: bud. A2/224
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4003
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Molekulární biologie a genetika
Habilitační práce (veřejná část) Asking about ends
Datum zahájení 5. 9. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc. (UK Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc. (UK Praha - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. František Marec, CSc. (JČU České Budějovice)
Oponenti doc. RNDr. Jozef Nosek, CSc. (UKo - Přírodovědecká fakulta)
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU - FVL)
doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB AV ČR Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 2. 2002
Datum zasedání VR fakulty 26. 2. 2003
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 4. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor jmenování Molekulární biologie a genetika
Datum zahájení 16. 12. 2008
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. Ĺubomír Tomáška, DrSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
doc. RNDr. Milan Bezděk, CSc. (BFÚ AV ČR Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 11. 2009
Datum zasedání VR fakulty 4. 11. 2009
Datum zasedání VR MU 8. 12. 2009
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 1. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info