JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
  • JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
Funkce na pracovišti
  • odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 1988 – 1992 gymnázium 1992 – 1997 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor právo 1992 – 1997 Provozně ekonomická fakulta Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor management a ekonomika 2002 – Ph.D., obor sociální lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně 2006 – JUDr., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Přehled zaměstnání
  • 2000 - dosud advokát 1997 - dosud Masarykova univerzita
Pedagogická činnost
  • přednášková činnost na univerzitách a v dalších institucích
Akademické stáže
  • Akademie mezinárodního práva, Haag Central European University, Budapešť
Mimouniverzitní aktivity
  • Etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR Etická komise České lékařské komory Etická komise Psychiatrické nemocnice Brno

2. 9. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info